Lastik

HİZMET POLİTİKASI

Tanımlar:

İşbu Servislet Hizmet Politikası içerisinde yer alan;

Araç Sahibi: Servislet Platformu üyesi olan ve aracı için servis hizmeti almak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Hizmet: Platform üzerinde Servis Sağlayıcılar tarafından sunulan çeşitli hizmetlerin cevrimiçi teklif toplama ve randevu alma hizmetini (ödemelerin sağlanması dahil),

Servislet: Türkiye Cumhuriyeti mevuzatı dahilinde kurulmuş olan ve yerleşik adresi Öveçler 4.Cad 1325. Sok. No:2/8 Çankaya Ankara olan Servislet Yazılım A.Ş.’yi,

Servislet Ağı: www.servislet.com ve ilgili yazılımlar çerçevesinde oluşturulmuş olan çevrimiçi pazaryerini,

Servislet Platformu: Servislet’in tek sahibi olduğu, kontrol ettiği, yönettiği ve geliştirmekte olduğu, sürdürdüğü ve/veya sunduğu websitesini ve mobil uygulamalarını,

Servislet Mesajlaşma Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servis Sağlayıcılar ile Araç Sahiplerinin iletişim kurdukları çevrimiçi platformu,

Servislet Randevu Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servis Sağlayıcılar ile Araç Sahiplerinin karşılıklı randevu takibi yapabildikleri platformu,

Servislet Ödeme Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servislet ile Araç Sahipleri arasında sunulan hizmete karşılık kurulmuş olan sanal pos uygulamasını,

Servis Sağlayıcılar: Araç Sahiplerine talep etmiş ve kabul etmiş oldukları araç bakımı, parça değişimi, tamir, arıza giderme, arıza tespit, lastik değişimi ve diğer araçlara yönelik hizmetleri sunan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

Servis Saplayıcı’nın İşletmesi: Servis Sağlayıcının hizmetini sunduğu fiziki yeri,

İfade eder.

Servislet Hizmetinin Kapsamı

Platform aracılığıyla Servislet, Servis Sağlayıcının sağladığı araç servis hizmetlerini teklif toplama ve randevu talebi için ilan edebilecekleri ve Araç Sahiplerinin teklif ve randevu isteminde bulunabileceği çevrimiçi bir ortam (diğer bir deyişle teklif istemi, randevu hizmeti ve ödeme hizmeti) sağlamaktadır. Servislet Platformu aracılığıyla Araç Sahibi, teklif alarak ve randevu tarihinizi kesinleştirmek suretiyle, hizmet satın aldığınız Servis Sağlayıcı ile doğrudan (kanunen bağlayıcı) bir sözleşme ilişkisine girmiş olacaktır. Servislet, Araç Sahipleri tarafından toplanan teklifleri takiben randevu tarih ve zamanının kesinleşmesi ile, Araç Sahibinin randevusunu ve alacağı hizmetin ayrıntılarını ilgili Servis Sağlayıcıya iletmek ve Servis Sağlayıcı adına Araç Sahibine bir teyit e-postası göndermek suretiyle Araç Sahibi ve Servis Sağlayıcı arasında münhasıran bir aracı ehliyetiyle hareket edecektir.

Servislet Hizmet Politikamız (“Hizmet Politikası”) tüm Servislet üyeleri için güvenli bir ortam hazırlama amacına hizmet etmektedir. Taraflardan herhangi biri eğer işbu Hizmet Politikası’na aykırı hareket edecek olur ise, Servislet, üyelikleri tek taraflı olarak, o an itibariyle feshetme hakkına sahiptir.

Servis Sağlayıcılar:

Servislet Ağı içerisinde yer alan tüm Servis Sağlayıcılar aşağıda belirtilmiş olan Şartlar ve Kurallar dahilinde hizmet verecektir:

Temel Şartlar

⦁Tüm Servis Sağlayıcıları aşağıda belirtilmiş olan özelliklere sahip olduklarını kabul ve beyan ederler:

⦁Servis Sağlayıcının işyeri sigortası tam ve eksizsizdir,

⦁Servis Sağlayıcı bünyesinde sertifikalı teknisyen bulunmaktadır,

⦁Servis Sağlayıcı en az 6 aydır sigortalı olarak işlerini devam ettiriyor olacaktır,

⦁Servis Sağlayıcı parça ve/veya hizmet garantisi sunuyor olacaktır.

⦁Tüm Servis Sağlayıcılar, araç servis, tamir, iyileştirme ya da mekanik aksam parça hizmetini sunarken belli bir hizmet standardı ve kalitesine tabidirler. Aşağıda belirtilmiş olan hizmet standardı ve kalitesine aykırı hareket eden Servis Sağlayıcılar, oluşabilecek olan ek masraf ve zararlardan sorumlu olacaklarını kabul ve beyan ederler: 

⦁Değişmesi gereken, aşınmış veya zarar görmüş parçaların doğru ve tam bir şekilde değiştirilmemiş olması,

⦁Yanlış parçanın monte edilmiş olması,

⦁Talep edilen hizmet yerine farklı ve yanlış bir hizmetin sunulması,

⦁Yapılması gereken önemli parça değişikliklerinin yapılmaması durumunda, (uygunsuz muayene ve tespit yapılması gibi)

⦁Servis hizmeti sırasında motor, yürüyen aksam veya araçtaki diğer parçalara zarar verilmesi durumunda,

⦁Araca hizmet verildiği sırada motor içerisinde bulunan veya araca zarar verecek nitelikte olan katı ve sıvı maddelerin temizlenmemesi durumunda.

İletişim

⦁Servislet Ağı içerisinde yer alan tüm Servis Sağlayıcı’ları Müşterilerden ve Servislet’ten gelen talep, mesaj ve aramalara iş saatleri içerisinde Servislet tarafından belirtilen zaman aralıkları içerisinde cevap vermek zorundadır. Aşağıda belirtilmiş olan zaman aralıkları içerisinde iletişime geçmeyen veya 90 gün boyunca hiçbir çevrimiçi aktivitede bulunmayan Servis Sağlayıcı’ları Servislet Ağı içerisinden çıkartılacaktır.

⦁Mesajlar

⦁Servis Sağlayıcıları Müşterilerden ve/veya Servislet’ten gelen mesajlara 2 (iki) saat içerisinde cevap vermek zorundadırlar. 

⦁Randevu Talepleri

⦁Servis Sağlayıcı’ları Müşterilerden gelen randevu taleplerine 2 (iki) saat içerisinde cevap vermek zorundadırlar.

⦁Servislet platformundan yönlendirilen Müşterilere veya Servislet çalışma ekibine karşı nefret dolu, saldırgan, saygısız, kaba, şiddet dolu ya da profesyonel olmayan davranışlara kesinlike müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden Servis Sağlayıcı’larının Servislet platformuna erişimi, teklif ve mesajlaşma imtiyazları tamamen veya kısmen Servislet tarafından kısıtlanabilir. 

⦁Servis Sağlayıcıları, Servislet Platformu üzerinden gelen Müşteriler ile Servislet Platformunun dışında görüşme yapmayacak ve Müşterileri Servislet Platformu dışından görüşme yapmaya teşvik etmeyecektir. Aynı şekilde, Servis Sağlayıcıları, Servislet Platformu üzerinden kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, eposta adresi, websitesi dahil ama sınırlı olmamak kaydıyla her türlü iletişim bilgisi dahildir) mesaj, veya, teklif, veya randevu sistemi aracılığıyla paylaşmayacaktırlar.

Teklif ve Hizmetin Doğruluğu

⦁Yanlış veya Araç Sahibini yanıltıcı fiyatlandırmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Müşteri veya Araç Sahibi tarafından verilen bilgiler ve talep edilen hizmet doğrultusunda teklifler fiyatlandırılacaktır.

⦁Servis Sağlayıcı, Araç Sahibi ile mütabık kaldıkları teklif detaylarına (fiyat, hizmet ve kalite) ve randevu tarihi ve saatine uymak zorundadır. Herhangi bir şekilde teklif detaylarında veya randevu tarihi ve saatinde değişiklik yapılması gerekirse, bu değişiklik Araç Sahibine anında haber verilecek ve onayı beklenecektir. Araç Sahibi onayı olmaksızın yapılan değişiklikler Araç Sahibini ve Servislet’i bağlamayacak olup, herhangi bir zarar oluşması durumunda Servis Sağlayıcı tarafından karşılanacaktır. 

⦁Servis Sağlayıcı, bakım sırasında araçta ek olarak yapılması gereken arıza giderimi veya tamir durumunda, öncelikle verilen teklifi revize ederek Araç Sahibinin onayına sunmak zorundadır. Araç Sahibi onayı alınmadan verilen teklif dışında yapılan işlemlerden Servis Sağlayıcı sorumludur ve hiçbir şekilde yapılan işleme dair masrafı Araç Sahibin’den veya Servislet’ten talep edemez.

⦁Servis Sağlayıcı ile Araç Sahibi arasında fiyatlandırma, teklif, hizmet veya ilgili konulara ilişkin tüm mesajlaşmalar Servislet mesajlaşma platformu üzerinden yapılmak zorundadır. Servislet mesajlaşma platformu üzerinden yazılı olarak yapılmayan hiçbir anlaşma veya onaydan Servislet sorumlu değildir. 

⦁Servis Sağlayıcı’nın standart işçilik fiyatlarının ve/veya parça fiyatlarının değişmesi durumunda, Servis Sağlayıcı 15 iş günü içerisinde Otomatik Teklif sistemine bu değişikliği yansıtmak zorundadır. Servis Sağlayıcı belirtilen zaman dilimi içerisinde değişikliği yapmaması durumunda sistem üzerinde yer alan Otomatik Teklif fiyatları üzerinden hizmeti vermek durumundadır.

Hesapların Askıya Alınması ve İptaller

⦁Yukarıda belirtilmiş olan prensiplere aykırı hareket eden Servis Sağlayıcı’larının Servislet hesapları daimi veya belirli süreli olarak askıya alınabilir; veya ilgili Servis Sağlayıcı’nın hesabı önceden askıya alınmış ise, hesabı tamamen iptal edilebilir. Her bir kural ihlali, Servislet Hizmet Kalitesi ekibi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir.

 

ARAÇ SAHİPLERİ

Servislet Platformu üzerinden hizmet almak isteyen tüm Araç Sahipleri, aşağıda belirtilmiş olan kuralları okuyup kabul etmiş olduklarını beyan ve kabul ederler:

Temel Şartlar

⦁Araç Sahibi, tarafından Servislet platformuna verilmiş olan iletişim, araç marka, model ve motor bilgilerinin doğru ve tam olduğundan emin olmalıdır. Araç Sahibi, kendisi tarafından bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi durumunda, Servis Sağlayıcı tarafından doğru olmayan teklif ve hizmet ile karşılaşabileceğini kabul eder.

⦁Araç Sahibi ile Servis Sağlayıcı arasındaki bütün iletişim Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden sağlanmalıdır. Servislet Mesajlaşma, Teklif ve Randevu Platformu dışında fiyat, teklif, randevu ve/veya bakım işlemleri için gerçekleşen tüm görüşme ve iletişim Servislet garantisi ve hizmeti dahilinde değildir.

İletişim

⦁Servis Sağlayıcı’larına ve Servislet ekibine karşı nefret dolu, saldırgan, saygısız, kaba, şiddet dolu ya da profesyonel olmayan davranışlara kesinlike müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden Araç Sahiplerinin Servislet platformuna erişimi, teklif ve mesajlaşma imtiyazları tamamen veya kısmen Servislet tarafından kısıtlanabilir. 

⦁Araç Sahipleri, Servislet platformu üzerinden Servis Sağlayıcıları ile Servislet Mesajlaşma Platformunun dışında görüşme yapmayacak ve Servis Sağlayıcı’larını Servislet platformu dışından görüşme yapmaya teşvik etmeyecektir. Aynı şekilde, Araç Sahipleri, Servislet platformu üzerinden kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, eposta adresi, websitesi dahil ama sınırlı olmamak kaydıyla her türlü iletişim bilgisi dahildir) mesaj, veya, teklif, veya randevu sistemi aracılığıyla paylaşmayacaktırlar.

⦁Araç Sahibi ile Servis Sağlayıcı arasında oluşabilecek herhangi bir sorunun Servislet Destek Ekibi tarafından çok hızlı ve doğru bir şekilde çözülebilmesi için Araç Sahibi ile Servis Sağlayıcısı arasındaki tüm iletişimin Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden yazılı gerçekleşmeyen iletişim aracılığıyla verilen teklifler ve yapılan anlaşmalar Servislet garantisi ve sorumluluğu dahilinde değildir.

Teklif

⦁Araç Sahibi’nin teklif istemi, kendisi tarafından verilen bilgiler doğrultusunda Servis Sağlayıcı tarafından fiyatlandırılacaktır. Servislet ve Servislet ağı içerisinde yer alan Servis Sağlayıcıları, Araç Sahibinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanan fiyatlar ve tekliflerden sorumludurlar. 

⦁Araç Sahibi, onaylamış olduğu teklif tutarının ödenmesinden sorumludur. İlk teklif üzerinde sonradan yapılan fiyat değişiklikleri, Araç Sahibinin onayına tabidir. Sonradan onaylanmış olan teklif tutarının ödenmesinden de Araç Sahibi sorumludur. Araç Sahibi, onaylamadığı hizmetten sorumlu değildir.

ÖDEME

⦁Araç Sahibi tarafından onaylanmış olan bütün ödeme işlemleri ve fiyat güncellemeleri, Araç Sahipleri, Servis Sağlayıcının işletmesinden ayrılmadan önce Servislet Ödeme Sistemi üzerinden yapılmalıdır. Araç Sahibi’nin Servis Sağlayıcı’nın İşletmesinden ayrılmasından sonra ödeme ve fiyata dair anlaşmazlıklardan Servislet sorumlu değildir.

⦁Servislet, hiçbir şekilde, Servislet Platformu dışından yapılan randevu ve değişiklikler halinde iptal ücretlerinden, ek ücretlerden veya farklı ödeme ve fiyata dair anlaşmazlıklardan sorumlu değildir. 

⦁Herhangi bir Servis Sağlayıcısının Servislet Ödeme Platformu dışında Araç Sahibinden ücret talep edebilmesi mümkün değildir ve Servislet ile Servis Sağlayıcı arasında yapılan Hizmet Sözleşmesine aykırıdır. Servis Sağlayıcı’nın Araç Sahiplerinden direkt ödeme istediği durumlarda, Araç Sahipleri derhal 0850 302 0 502 nolu telefondan veya eposta yoluyla destek@servislet.com adresinden Servislet ile iletişime geçebilirler.

⦁İptal Ücreti: Randevu saatinden 4 (dört) saat öncesine kadar yapılan iptaller ücretsizdir. Randevu saatine 4 saatten az bir zaman kala Araç Sahibi’nin randevuyu iptal etmesi durumunda, Servislet iptal ücreti 15 TL (on beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Hesapların Askıya Alınması ve İptaller

⦁Yukarıda belirtilmiş olan prensiplere aykırı hareket eden Araç Sahipleri’nin Servislet hesapları daimi veya belirli süreli olarak askıya alınabilir; veya ilgili Araç Sahipleri’nin hesabı önceden askıya alınmış ise, hesabı tamamen iptal edilebilir. Her bir kural ihlali, Servislet Hizmet Kalitesi ekibi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. 

 

SERVİSLET’İN TAAHHÜTLERİ

⦁TÜM KİŞİSEL BİLGİLER SERVİSLET PLATFORMU İÇERİSİNDE GÜVENCE ALTINDADIR VE HİÇBİR KOŞULDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR İLE PAYLAŞILMAMAKTADIR. GİZLİLİK PRENSİPLERİMİZİ GİZLİLİK BÖLÜMÜNDEN OKUYABİLİRSİNİZ.

⦁TÜM KREDİ KARTLARI SERVİS İŞLEMİ ÖNCESİNDE ÖN-PROVİZYONA TABİİ TUTULACAK VE SERVİS TUTARI KADAR OLAN MEBLAĞ BLOKE EDİLECEKTİR. ÖDEME ANCAK SERVİS HİZMETİ TAMAMLANDIKTAN VE ARAÇ SAHİBİ SERVİS HİZMETİNİ ONAYLADIKTAN SONRA GERÇEKLEŞECEKTİR. RANDEVU İPTAL ÜCRETİNE DAİR HAKLARIMIZ SAKLIDIR. 

⦁SERVİSLET’İN NİHAİ AMACI BAŞARILI BİR PAZARYERİ DENEYİMİ SUNMAKTIR. SİSTEMİMİZDEN KAYNAKLI BİR HATANIN OLUŞMASI DURUMUNDA TÜM ÜYELERİMİZE ANINDA BİLDİRİM GERÇEKLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ.

⦁SERVİSLET OLARAK DEĞERLİ FİKİR VE ÖNERİLERİNİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ. FİKİR VE ÖNERİLERİNİZİ destek@servislet.com ADRESİNE DİLEDİĞİNİZ ZAMAN GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 

⦁SERVİSLET, TARAFLAR ARASINDA YAPILAN TÜM İŞLEM VE YAZIŞMALARI SERVİS KALİTESİ, GÜVENCESİ VE TARAFLARIN GÜVENLİĞİ SEBEBİYLE TAKİP ETMEKTEDİR. SERVİSLET PLATFORMU DIŞINDA YAPILAN TÜM TEKLİFLENDİRME, İLETİŞİM VE YAZIŞMALARIN SERVİSLET’İN GÜVENLİK, KALİTE VE GARANTİSİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

SERVİS SAĞLAYICILAR

⦁Servislet, tüm Servis Sağlayıcılarından gelen soru ve görüşleri mesai saatleri dahilinde 4 (dört) saat içerisinde çözüme kavuşturacaktır.

⦁Direkt ödeme talep eden Servis Sağlayıcılarına, Servislet, servis işleminin tamamlanmasını takiben 24 saat içerisinde ödemeyi gerçekleştirecektir. 

⦁Servis Sağlayıcıları Servislet ağının en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü Servis Sağlayıcıları’nın platformu güvenle kullanmaları içeren gereken tüm önlemlerin alınmış olduğunun garantisini veriyoruz.

⦁Araç Sahiplerinin, Servi Sağlayıcının haklarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ARAÇ SAHİPLERİ

⦁Servislet, tüm Araç Sahiplerinden gelen soru ve görüşleri mesai saatleri dahilinde 4 (dört) saat içerisinde çözüme kavuşturacaktır. 

⦁Servislet, araç bakımlarınız ve servis ihtiyacınız için Araç Sahiplerine mümkün olan en doğru ve en iyi Servis Sağlayıcıyı bulma çabası içerisindedir. Servislet Ağı içerisinde yer alan tüm özel ve yetkili Servis Sağlayıcıları belirli bir seçme sürecinden geçmektedir. Eğer servis deneyiminiz beklenenden düşük kaldıysa, bunun düzeltilmesi için lütfen destek@servislet.com üzerinden bizimle irtibata geçiniz.

⦁Servis Sağlayıcılarının haklarınızı ihlal ettiğiniz düşünüyorsanız, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

Herhangi bir platform aracılığıyla (mobil) internet sitemize veya uygulamalarımızdan herhangi birine girmek, sitemizde dolaşmak ve sitemizi kullanmak ve/veya bir rezervasyon yapmak suretiyle koşul ve şartları (gizlilik sözleşmesi dahil) okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu teslim ve teyit etmektesiniz.

SERVİSLET

Hakkımızda www.servislet.com/hakkimizda

Hizmet Politikasi www.servislet.com/hizmet-politikasi-bilgilendirme

Blog www.servislet.com/blog

Basin www.servislet.com/basin

Basin Paketi www.servislet.com/site/basin/paket

Destek www.servislet.com/lastik/sss

KESFET

Nasil calisir www.servislet.com/lastik/nasil-calisir

Kayit ol www.servislet.com/site/kayit-ol

Hizmet Garantisi www.servislet.com/site/garanti