İşbu Hizmet ve Aracılık Sözleşmesi (‘Sözleşme’);

Türkiye Cumhuriyet Kanunlarına uygun olarak kurulmuş Aşağı Öveçler Mah. Semt 1325. Cad. Murat Apt. No: 2/8 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim, Başkent vergi dairesine kayıtlı ve 7640402225 vergi numarasına sahip Servislet Yazılım A.Ş. (bundan böyle ‘Servislet’ olarak anılacaktır) ile, Servislet Platformu üzerinden hizmet almak isteyen,         adresinde mukim,          T.C. Kimlik numaralı,         (bundan böyle ‘Araç Sahibi’ olarak anılacaktır) Arasında imzalanmıştır.

Servislet ve Araç Sahibi münferiden Taraf, müştereken Taraflar olarak anılacaktır.

Madde 1: Tanımlar

İşbu Sözleşme’de yer alan;

Araç Sahibi: Servislet Platformu üyesi olan ve aracı için servis hizmeti almak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Gizli Bilgi: Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgileri,
Hizmet: Platform üzerinde Servis Sağlayıcılar tarafından sunulan çeşitli hizmetlerin çevrimiçi teklif toplama ve randevu alma hizmetini (ödemelerin sağlanması dahil),
Servislet: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dahilinde kurulmuş olan ve yerleşik adresi Aşağı Öveçler Mah. Semt 1325. Cad. Murat Apt. No: 2/8 Çankaya/ ANKARA olan Servislet Yazılım A.Ş.’yi,
Servislet Ağı: www.servislet.com ve ilgili yazılımlar ve uygulamalar çerçevesinde oluşturulmuş olan çevrimiçi pazaryerini,
Servislet Mesajlaşma Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servis Sağlayıcılar ile Araç Sahiplerinin iletişim kurdukları çevrimiçi platformunu,
Servislet Ödeme Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servislet ile Araç Sahipleri arasında sunulan hizmete karşılık kurulmuş olan sanal pos uygulamasını,
Servislet Platformu: Servislet’in tek sahibi olduğu, kontrol ettiği, yönettiği ve geliştirmekte olduğu, sürdürdüğü ve/veya sunduğu websitesini ve mobil uygulamalarını,
Servislet Randevu Platformu: www.servislet.com ve ilgili mobil uygulamalar üzerinden Servis Sağlayıcılar ile Araç Sahiplerinin karşılıklı randevu takibi yapabildikleri platformu,
Servis Sağlayıcılar: Araç Sahiplerine talep etmiş ve kabul etmiş oldukları araç bakımı, parça değişimi, tamir, arıza giderme, arıza tespit, lastik değişimi ve diğer araçlara yönelik hizmetleri sunan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
Servis Sağlayıcı Modülü: Servis Sağlayıcı’nın, Servislet tarafından Servislet Platformu’nda sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, hizmet satışı, fiyat teklifi, randevu taleplerini ve ödemelerinin detaylarını takip edebildiği, sadece Servis Sağlayıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı,
Servis Sağlayıcı’nın İşletmesi: Servis Sağlayıcının hizmetini sunduğu fiziki yeri,
Üye İşyeri: Üyelik Sözleşmesi imzalanmış Servis Sağlayıcıyı,

Temsil eder.

Madde 2: Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı

2.1. Platform aracılığıyla Servislet, Servis Sağlayıcının sağladığı araç servis hizmetlerini teklif toplama ve randevu talebi için ilan edebilecekleri ve Araç Sahiplerinin teklif ve randevu isteminde bulunabileceği ve ödeme yapabileceği çevrimiçi bir ortam (diğer bir deyişle teklif istemi, randevu ve ödeme toplama hizmeti) sağlamaktadır. İşbu Sözleşme’nin amacı, Araç Sahibi ile Servislet arasında Platform’un işleyişine yönelik Tarafların hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktır.

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Araç Sahibi, Servislet tarafından yönetilmekte olan www.servislet.com alan adlı Servislet Platformuna bu platformda kuracağı Hesap üzerinden teklif ve randevu isteminde bulunabileceği çevrimiçi bir ortama (diğer bir deyişle teklif istemi, randevu hizmeti ve ödeme hizmeti) üye olacaktır. Servislet Platformu aracılığıyla Araç Sahibi, teklif alarak ve randevu tarihini kesinleştirmek suretiyle, hizmet satın alınan Servis Sağlayıcı ile doğrudan (kanunen bağlayıcı) bir sözleşme ilişkisine girmiş olacaktır. Servislet, Araç Sahipleri tarafından toplanan teklifleri takiben randevu tarih ve zamanının kesinleşmesi ile Araç Sahibinin randevusunu ve alacağı hizmetin ayrıntılarını ilgili Servis Sağlayıcıya iletmek ve Servis Sağlayıcı adına Araç Sahibine bir teyit e-postası göndermek suretiyle Araç Sahibi ve Servis Sağlayıcı arasında münhasıran bir aracı ehliyetiyle hareket edecektir.

2.3. Servislet, Servislet Platformu’nda yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.4. İşbu Sözleşme'nin amacını, Servislet Platformu üzerinde Servislet ya da Servislet’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Araç Sahipleri’nin yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

2.5.Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Servislet tarafından Araç Sahipleri'ne sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Servis Sağlayıcı ile Araç Sahipleri arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; Servislet işbu ticari faaliyette sadece, Araç Sahipleri’ne teklif ve randevu isteminde bulunabileceği çevrimiçi bir ortam sağlamaktadır. Araç Sahipleri’nin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde Servis Sağlayıcı’nın Servis Alanı'ndan gerçekleştireceği hizmet satış işlemlerinden kaynaklanan hakkı saklıdır.

Madde 3: Araç Sahibi’nin Hak ve Yükümlülükleri

Araç Sahibi, tarafından Servislet platformuna verilmiş olan iletişim, araç marka, model ve motor bilgilerinin doğru ve tam olduğundan emin olmalıdır. Araç Sahibi, kendisi tarafından bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi durumunda, Servis Sağlayıcı tarafından doğru olmayan teklif ve hizmet ile karşılaşabileceğini işbu sözleşme ile kabul eder.

3.2.Araç Sahibi, Servislet Platformu’na üye olduğu esnada Servislet Platformu’nda ilan edilen kurallara göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; teklif ve randevu isteminde bulunabileceği ve ödeme yapabileceği çevrimiçi Platforma erişmek için bu bilgileri kullanacaktır.

3.3. Bir Araç Sahibi, birden çok kez kayıt olamaz. Araç Sahibi, kişisel bilgilerinin doğruluğu ve bütünlüğünden sorumludur.

3.4.Araç Sahibi, Servis Sağlayıcı ile arasındaki bütün iletişimi Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden sağlamalıdır. Servislet Mesajlaşma, Teklif ve Randevu Platformu dışında fiyat, teklif, randevu ve/veya bakım işlemleri için gerçekleşen tüm görüşme ve iletişim Servislet garantisi ve hizmeti dahilinde değildir. Servislet Platformu dışında gerçekleşecek fiyat, teklif, randevu ve/veya bakım işlemlerinden doğabilecek her türlü zarara ilişkin Servislet sorumlu tutulamayacaktır.

3.5.Araç Sahibi tarafından, Servis Sağlayıcı’larına ve Servislet ekibine karşı nefret dolu, saldırgan, saygısız, kaba, şiddet dolu ya da profesyonel olmayan davranışlara kesinlike müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden Araç Sahiplerinin Servislet platformuna erişimi, teklif ve mesajlaşma imtiyazları tamamen veya kısmen Servislet tarafından kısıtlanabilir. Araç Sahibi bu durumu okuyup, kabul ettiğini işbu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

Madde 4: Servislet’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1.Servislet, Araç Sahibi tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi/ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Servislet, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Araç Sahibi, kendine ait bilgilerin Servislet tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

4.2.Servislet, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de Servislet'in, Servis Sağlayıcı tarafından Servislet Platformu’nda yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Servislet, Servislet Platformu ve Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Servislet ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

Madde 5: Teklif ve Ödemeler

5.1.Araç Sahibi’nin teklif istemi, kendisi tarafından verilen bilgiler doğrultusunda Servis Sağlayıcı tarafından fiyatlandırılacaktır. Araç Sahibinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanan fiyatlar ve tekliflerden Servislet ve Servislet ağı içerisinde yer alan Servis Sağlayıcıları sorumludurlar.

5.2. Araç Sahibi, onaylamış olduğu teklif tutarının ödenmesinden sorumludur. İlk teklif üzerinde sonradan yapılan fiyat değişiklikleri, Araç Sahibinin onayına tabidir. Sonradan onaylanmış olan teklif tutarının ödenmesinden de Araç Sahibi sorumludur. Araç Sahibi, onaylamadığı hizmetten sorumlu değildir.

5.3.Araç Sahibi tarafından onaylanmış olan bütün ödeme işlemleri ve fiyat güncellemeleri, Araç Sahipleri, Servis Sağlayıcının işletmesinden ayrılmadan önce Servislet Ödeme Sistemi üzerinden yapılmalıdır. Araç Sahibi’nin Servis Sağlayıcı’nın İşletmesinden ayrılmasından sonra ödeme ve fiyata dair anlaşmazlıklardan Servislet sorumlu değildir.

5.4.Herhangi bir Servis Sağlayıcısının Servislet Ödeme Platformu dışında Araç Sahibinden ücret talep edebilmesi mümkün değildir ve Servislet ile Servis Sağlayıcı arasında yapılan Hizmet Sözleşmesine aykırıdır. Servis Sağlayıcı’nın Araç Sahiplerinden direkt ödeme istediği durumlarda, Araç Sahipleri derhal belirtilen iletişim kanalları vasıtasıyla Servislet ile iletişime geçmelidirler.

Madde 6: Sözleşme’nin Süresi, Feshi ve Tazminat

6.1.İşbu Sözleşme, Araç Sahibi tarafından elektronik ortamda veya yazılı olarak onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

6.2. Servislet, işbu Sözleşme’nin Madde 3.5. uyarınca Araç Sahipleri’nin Servislet platformuna erişimi, teklif ve mesajlaşma imtiyazlarını tamamen veya kısmen kısıtlayabilir. Önemli bir sebepten dolayı, süre vermeden fesih hakkı her iki taraf için de saklıdır.

6.3.Servislet ile Servis Sağlayıcı’ları arasındaki sözleşme uyarınca söz konusu sözleşmenin feshi halinde dahi Servis Sağlayıcı’'nın, Araç Sahiplerine karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

Madde 7: Sözleşme Değişiklikleri ve Bildirimler

7.1.Servislet, dilediği zaman önceden bildirimde bulunmak kaydıyla Servislet Platformunda sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklere ilişkin bildirimi takip etmek Araç Sahibi’nin sorumluluğundadır. Araç Sahibi, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Madde 8: Gizlilik

8.1. Araç Sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin korunması Servislet için önceliklidir. Servislet veri koruma ile uyum sağlamak için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca her türlü çabayı göstermektedir. 
8.2. Servislet sadece Araç Sahibi’nin onayı alındığı takdirde veya bir yasal hüküm ile verilerin toplanması, işlenmesi veya kullanımı için izin verilirse Araç Sahibi’nin kişisel verilerini toplar, işler ve kullanır.

Madde 9: Fikri Mülkiyet Hakları

9.1.Servislet.com markası ve logosu, Servislet.com mobil uygulamasının ve Servislet Platformu’nun tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Servislet tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Servislet’in mülkiyetindedir. Araç Sahibi, Servislet’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Servislet'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Araç Sahibi, Servislet.com mobil uygulamasının ve Servislet Platformu’nun bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Madde 10: Mücbir Sebep

10.1.Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar'dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflar'dan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

10.2.Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

Madde 11: Bütünlük, Bölünebilirlik ve Sözleşme’nin Devri

11.1.İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme'nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

11.2.İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.3.Araç Sahibi, Servislet’in yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen üçüncü bir kişiye devredemez.

Madde 12: Hukuk ve Uyuşmazlıklar

12.1.İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

12.2.İşbu Sözleşme'den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

İşbu Sözleşme 12 (on iki) Madde’den ibaret olup, Taraflarca her bir hükmü okunarak, Araç Sahibi tarafında elektronik ortamda veya yazılı olarak imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


Ek-1: Hizmet Kalite Standartları

Servislet Hizmetinin Kapsamı

Platform aracılığıyla Servislet, Servis Sağlayıcının sağladığı araç servis hizmetlerini teklif toplama ve randevu talebi için ilan edebilecekleri ve Araç Sahiplerinin teklif ve randevu isteminde bulunabileceği çevrimiçi bir ortam (diğer bir deyişle teklif istemi, randevu hizmeti ve ödeme hizmeti) sağlamaktadır. Servislet Platformu aracılığıyla Araç Sahibi, teklif alarak ve randevu tarihinizi kesinleştirmek suretiyle, hizmet satın aldığınız Servis Sağlayıcı ile doğrudan (kanunen bağlayıcı) bir sözleşme ilişkisine girmiş olacaktır. Servislet, Araç Sahipleri tarafından toplanan teklifleri takiben randevu tarih ve zamanının kesinleşmesi ile Araç Sahibinin randevusunu ve alacağı hizmetin ayrıntılarını ilgili Servis Sağlayıcıya iletmek ve Servis Sağlayıcı adına Araç Sahibine bir teyit e-postası göndermek suretiyle Araç Sahibi ve Servis Sağlayıcı arasında münhasıran bir aracı ehliyetiyle hareket edecektir.

Servislet Hizmet Politikamız (“Hizmet Politikası”) tüm Servislet üyeleri için güvenli bir ortam hazırlama amacına hizmet etmektedir. Taraflardan herhangi biri eğer işbu Hizmet Politikası’na aykırı hareket edecek olur ise, Servislet, üyelikleri tek taraflı olarak, o an itibariyle feshetme hakkına sahiptir.

ARAÇ SAHİPLERİ

Servislet Platformu üzerinden hizmet almak isteyen tüm Araç Sahipleri, aşağıda belirtilmiş olan kuralları okuyup kabul etmiş olduklarını beyan ve kabul ederler:

Temel Şartlar

Araç Sahibi, tarafından Servislet platformuna verilmiş olan iletişim, araç marka, model ve motor bilgilerinin doğru ve tam olduğundan emin olmalıdır. Araç Sahibi, kendisi tarafından bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi durumunda, Servis Sağlayıcı tarafından doğru olmayan teklif ve hizmet ile karşılaşabileceğini kabul eder. 
Araç Sahibi ile Servis Sağlayıcı arasındaki bütün iletişim Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden sağlanmalıdır. Servislet Mesajlaşma, Teklif ve Randevu Platformu dışında fiyat, teklif, randevu ve/veya bakım işlemleri için gerçekleşen tüm görüşme ve iletişim Servislet garantisi ve hizmeti dahilinde değildir.

İletişim

Servis Sağlayıcı’larına ve Servislet ekibine karşı nefret dolu, saldırgan, saygısız, kaba, şiddet dolu ya da profesyonel olmayan davranışlara kesinlike müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden Araç Sahiplerinin Servislet platformuna erişimi, teklif ve mesajlaşma imtiyazları tamamen veya kısmen Servislet tarafından kısıtlanabilir.
Araç Sahipleri, Servislet platformu üzerinden Servis Sağlayıcıları ile Servislet Mesajlaşma Platformunun dışında görüşme yapmayacak ve Servis Sağlayıcı’larını Servislet platformu dışından görüşme yapmaya teşvik etmeyecektir. Aynı şekilde, Araç Sahipleri, Servislet platformu üzerinden kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, eposta adresi, websitesi dahil ama sınırlı olmamak kaydıyla her türlü iletişim bilgisi dahildir) mesaj, veya, teklif, veya randevu sistemi aracılığıyla paylaşmayacaktırlar. 
Araç Sahibi ile Servis Sağlayıcı arasında oluşabilecek herhangi bir sorunun Servislet Destek Ekibi tarafından çok hızlı ve doğru bir şekilde çözülebilmesi için Araç Sahibi ile Servis Sağlayıcısı arasındaki tüm iletişimin Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Servislet Mesajlaşma Platformu üzerinden yazılı gerçekleşmeyen iletişim aracılığıyla verilen teklifler ve yapılan anlaşmalar Servislet garantisi ve sorumluluğu dahilinde değildir.

Teklif

Araç Sahibi’nin teklif istemi, kendisi tarafından verilen bilgiler doğrultusunda Servis Sağlayıcı tarafından fiyatlandırılacaktır. Servislet ve Servislet ağı içerisinde yer alan Servis Sağlayıcıları, Araç Sahibinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanan fiyatlar ve tekliflerden sorumludurlar.
Araç Sahibi, onaylamış olduğu teklif tutarının ödenmesinden sorumludur. İlk teklif üzerinde sonradan yapılan fiyat değişiklikleri, Araç Sahibinin onayına tabidir. Sonradan onaylanmış olan teklif tutarının ödenmesinden de Araç Sahibi sorumludur. Araç Sahibi, onaylamadığı hizmetten sorumlu değildir.

ÖDEME

Araç Sahibi tarafından onaylanmış olan bütün ödeme işlemleri ve fiyat güncellemeleri, Araç Sahipleri, Servis Sağlayıcının işletmesinden ayrılmadan önce Servislet Ödeme Sistemi üzerinden yapılmalıdır. Araç Sahibi’nin Servis Sağlayıcı’nın İşletmesinden ayrılmasından sonra ödeme ve fiyata dair anlaşmazlıklardan Servislet sorumlu değildir. 
Servislet, hiçbir şekilde, Servislet Platformu dışından yapılan randevu ve değişiklikler halinde iptal ücretlerinden, ek ücretlerden veya farklı ödeme ve fiyata dair anlaşmazlıklardan sorumlu değildir.
Herhangi bir Servis Sağlayıcısının Servislet Ödeme Platformu dışında Araç Sahibinden ücret talep edebilmesi mümkün değildir ve Servislet ile Servis Sağlayıcı arasında yapılan Hizmet Sözleşmesine aykırıdır. Servis Sağlayıcı’nın Araç Sahiplerinden direkt ödeme istediği durumlarda, Araç Sahipleri derhal … nolu telefondan veya eposta yoluyla … adresinden Servislet ile iletişime geçebilirler. 
İptal Ücreti: Randevu saatinden 4 (dört) saat öncesine kadar yapılan iptaller ücretsizdir. Randevu saatine 4 saatten az bir zaman kala Araç Sahibi’nin randevuyu iptal etmesi durumunda, Servislet iptal ücreti 15 TL (on beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Hesapların Askıya Alınması ve İptaller

Yukarıda belirtilmiş olan prensiplere aykırı hareket eden Araç Sahipleri’nin Servislet hesapları daimi veya belirli süreli olarak askıya alınabilir; veya ilgili Araç Sahipleri’nin hesabı önceden askıya alınmış ise, hesabı tamamen iptal edilebilir. Her bir kural ihlali, Servislet Hizmet Kalitesi ekibi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir.

Ek-2: Servislet’in Taahhütleri

SERVİSLET’İN TAAHHÜTLERİ

TÜM KİŞİSEL BİLGİLER SERVİSLET PLATFORMU İÇERİSİNDE GÜVENCE ALTINDADIR VE HİÇBİR KOŞULDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR İLE PAYLAŞILMAMAKTADIR. GİZLİLİK PRENSİPLERİMİZİ GİZLİLİK BÖLÜMÜNDEN OKUYABİLİRSİNİZ.
TÜM KREDİ KARTLARI SERVİS İŞLEMİ ÖNCESİNDE ÖN-PROVİZYONA TABİİ TUTULACAK VE SERVİS TUTARI KADAR OLAN MEBLAĞ BLOKE EDİLECEKTİR. ÖDEME ANCAK SERVİS HİZMETİ TAMAMLANDIKTAN VE ARAÇ SAHİBİ SERVİS HİZMETİNİ ONAYLADIKTAN SONRA GERÇEKLEŞECEKTİR. RANDEVU İPTAL ÜCRETİNE DAİR HAKLARIMIZ SAKLIDIR. 
SERVİSLET’İN NİHAİ AMACI BAŞARILI BİR PAZARYERİ DENEYİMİ SUNMAKTIR. SİSTEMİMİZDEN KAYNAKLI BİR HATANIN OLUŞMASI DURUMUNDA TÜM ÜYELERİMİZE ANINDA BİLDİRİM GERÇEKLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ.
SERVİSLET OLARAK DEĞERLİ FİKİR VE ÖNERİLERİNİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ. FİKİR VE ÖNERİLERİNİZİ [email protected] ADRESİNE DİLEDİĞİNİZ ZAMAN GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 
SERVİSLET, TARAFLAR ARASINDA YAPILAN TÜM İŞLEM VE YAZIŞMALARI SERVİS KALİTESİ, GÜVENCESİ VE TARAFLARIN GÜVENLİĞİ SEBEBİYLE TAKİP ETMEKTEDİR. SERVİSLET PLATFORMU DIŞINDA YAPILAN TÜM TEKLİFLENDİRME, İLETİŞİM VE YAZIŞMALARIN SERVİSLET’İN GÜVENLİK, KALİTE VE GARANTİSİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

Uygulamaları İndirin