Ürün Seç

Ürün Seç

Randevu Al

Randevu Al

Ödemeni Yap

Ödemeni Yap

Montaj İçin Gel

Montaj İçin Gel

Şehir Seçiniz

SERVİSLET MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

SERVİS SAĞLAYICI
Ticari Ünvanı : SERVİSLET YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : 1246/1 Sokak No:3/38 - Balgat (Cevizlidere Cad.) ANKARA
Telefon : 0850 302 0502
Satıcı Mersis No : 07640402222500001
Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]

servislet.com Çağrı Merkezi: 0850 302 0 502 

ALICI  Adı – Soyadı : Deniz ÖZCAN
Adresi :    1246/1 Sokak No:3/38 - Balgat (Cevizlidere Cad.) ANKARA
Telefon :   0850 420 21 86
E-Posta: [email protected]

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve www.servislet.com sitesinde yer alan diğer kurallar, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiş olup, Servislet tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, Servislet Yazılım A.Ş. (“Servislet”)'ye ait [www.servislet.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”) ve/veya Servislet Mobil Uygulamaları üzerinden, Servis Sağlayıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi/hizmet alımı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Servislet ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Servislet'in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Servislet, Alıcı’ya internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır.Servislet, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.  Servislet, Servis Sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 

Hizmet Kodu ve Adı Adet Servis Ünvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Toplam Tutarı Satış ( KDV DAHİL )
               

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


Toplam Hizmet bedeli:

Ödeme Şekli ve Planı:

Alınan Vade Farkı:


Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:


Teslim Şartları:


Hizmetin ifa edileceği adresi:

Hizmetin ifa edileceği kişi(ler):SÖZ KONUSU HİZMET/ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SERVİS SAĞLAYICI ADINA, SERVİSLET TARAFINDAN ALICI'DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ SERVİSLET'E ÖDEMEKLE, HİZMET/ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR. 


Taraflar arasında Sözleşme’nin akdini takiben Servislet Garantili Hizmet Sistemi (“Sistem”) devreye girer. Sistem, Servis Sağlayıcı’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcıyı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 

MADDE 4 – ARACI HİZMET SAĞLAYICI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Servislet'in Servis Sağlayıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

Hizmete hangi yolla eriştiğinize bakılmaksızın, Hizmetin bütünlüğünü sağlamak amacıyla hesap kayıt işlemini tamamlamanız ve güncel kayıt işlemlerinin ve operasyonel bilgi istemlerinin gerektirdiği güncel. Eksiksiz ve doğru bilgileri Servislet’e vermeniz gerekmektedir.

İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Servislet Garantili Hizmet Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Servis Sağlayıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Servislet'i temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Servis Sağlayıcı'nın temsilcisi sıfatıyla Servislet'e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Servis Sağlayıcı tarafından iptal edilmesi halinde Servislet kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Servis Sağlayıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. 

Servislet, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere,Hizmet için kaydolmak amacıyla yapacağınız başvuruyu reddedebilir. Başvurunuz kabul edildiğinde, Servislet hesabınız için erişim bilgilerinizi belirleyecektir. Siz yalnızca erişim bilgilerinizin ve hesabınızla ilgili diğer bilgilerin gizliliğini korumakla ve hesabınız çerçevesinde yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacaksınız. Hesabınızın yetkisiz şekildeş kullanılması veya Hizmetle ilgili başka bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda bu durumu derhal Servislet’e bildirmeyi kabul etmektesiniz.

MADDE 5 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Servis Sağlayıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtilmiş olduğu adreste ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim/ifa edilecektir.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın/Hizmetin teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Servis Sağlayıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Servis Sağlayıcı 'ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Servis Sağlayıcı 'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Servis Sağlayıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren Alıcı ile belirlenen tarih ve saatte, ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Servis Sağlayıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa şekline ilişkin olarak Servis Sağlayıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Servis Sağlayıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Servis Sağlayıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin (hizmet alımı öncesinde halihazırda araçta bulunan hasar, tahribat, çizik vb. kusurların dışında); tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından Servis Sağlayıcı personelinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Servis Sağlayıcı 'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Servis Sağlayıcı 'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. Geri iadesi mümkün olmayan hizmetler için Alıcı, bedele katlanmakla yükümlüdür. Alıcı, Servis Sağlayıcı’ya ödeme yapmakla yükümlüdür.

MADDE 8 - SERVİS SAĞLAYICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Servis Sağlayıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Servis Sağlayıcı, mücbir sebepler veya ifayı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Servis Sağlayıcı 'ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Servislet, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN SERVİSLET’E KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA SERVİSLET'ten BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Servis Sağlayıcı'ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi'ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Servis Sağlayıcı'ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Servis Sağlayıcı 'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Servis Sağlayıcı 'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Servis Sağlayıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Servis Sağlayıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Servis Sağlayıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Servis Sağlayıcı sorumlu değildir.

MADDE 10 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 
a) Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde (periyodik bakım, kaporta-boya, vb gibi tek seferlik hizmete mahsus olan ve eski hale getirilmesi mümkün olmayan hizmetler)
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde 
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde
e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde 
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 12 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Servis Sağlayıcı veya Servislet tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 13 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Servis Sağlayıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 14 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla veya Servislet mesajlaşma platformu üzerinden yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Servis Sağlayıcı'nın ve Servislet'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ...../...../2018   tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.