Kullanım Koşulları

Kabul

Servislet Yazılım A.Ş. (“Servislet”) www.Servislet.com isimli web sitesinin (“Site”) sahibi ve işletmenidir. Servislet ayrıca host edilmiş uygulamalar ve mobil cihazlar için uygulamaları da kapsayan belirli yazılım uygulamalarını (“Uygulamalar”) geliştirmekte, işletmekte ve dağıtımını yapmaktadır. Site ve Uygulamalar, yönlendirme, eşleştirme ve atama hizmetleri ile birlikte ve Sitede ve/veya Uygulamalarda sağlanan veri toplama, saklama, analiz ve raporlama araçları, fonksiyonları ve hizmetleri topluca Hizmet adıyla anılacaktır. Hizmet bu belgede yer alan hüküm ve şartlarının tamamının (Hizmet Şartları) hiç değiştirilmeden kabul edilmesi şartıyla sunulacak ve sağlanacaktır. Hizmet Şartlarının bu belgede belirtilen veya Servislet tarafından zaman zaman Sitede veya herhangi bir Uygulamalar ile yayınlayabileceği, Gizlilik Politikası ve Telif Hakkı Politikası dahil, tüm işletme kuralları, şartları, politikaları ve prosedürlerini (topluca “Politikalar” adıyla anılacaktır) kapsayacağı kabul edilecektir.

BU HİZMET ŞARTLARININ TAMAMINI KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAYA YETKİLİ VEYA UYGUN DEĞİLSENİZ, HİZMET İÇİN KAYIT YAPTIRMAYIN, HİZMETE ERİŞMEYİN, İNDİRMEYİN VEYA KULLANMAYIN. HERHANGİ BİR UYGULAMANIN İNDİRİLMESİ, KAYIT FORMUMUZUN OLDURULMASI VE BU HİZMET ŞARTLARININ TAMAMININ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL EDECEĞİNİZ YASAL OLARAK UYGULANABİLİR BİR SÖZLEŞMENİN OLUŞTURULMASINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

BU HİZMET İÇERİSİNDEKİ LİNKLER KANALIYLA İNTERNET TABANLI SERVİSLERE ERİŞTİĞİNİZ TAKTİRDE, BU SERVİSLERİ KULLANMANIZ GEREK BU HİZMET ŞARTLARINA GEREKSE SÖZ KONUSU DİĞER WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARINA VE GİZLİLİK BEYANLARINA TABİ OLACAKTIR.

Güncellemeler

Servislet, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere, herhangi bir zamanda Hizmet Şartlarının tamamı veya bir kısmını güncellemek, değiştirmek veya yerine başka şartlar getirmek hakkına sahip olacaktır. Servislet, yapılan önemli herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden önce size bildirilmesi için elinden gelen makul çabayı gösterecektir. Değişiklik bildirimleri Sitede yayınlanarak, Uygulamalar yoluyla, e-mail ile veya başka yollarla yapılabilir. Her halükarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını anlamak için Politikaları ve diğer Hizmet Şartlarını periyodik olarak kontrol etmeniz gerekir. Hizmet Şartlarında değişiklik yapıldıktan sonra Hizmete erişmeye veya kullanmaya devam edilmesi bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Hizmet Şartları sizinle ilgili olduğundan, siz ve Servislet tarafından imzalanacak bir yazılı belge olmadığı sürece değiştirilemez. Servislet herhangi bir zamanda Hizmetin tamamı veya bir kısmını (Site veya herhangi bir Uygulama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) değiştirebilir, durdurabilir veya sonlandırabilir.

Uygunluk

Servislet Hizmeti her yaştaki tüm bireylerin kullanımına sunmak amacını taşımaktadır. Ancak, 18 yaşın altındaysanız, aileniz veya vasinizin bu hizmet şartlarında yer alan terimleri anladıklarından emin olmak için bu hizmet şartlarını aileniz veya vasiniz ile birlikte incelemeniz gerekecektir. Servislet bu Hizmetin yalnızca en az 18 yaşında olan kişilere sunulmasınıamaçlamaktadır. Bu şarta uygun değilseniz, Hizmetle ilgili indirme, erişme, kullanma veya herhangi bir kişiye kayıt olma işlemlerini yapamazsınız. Servislet 13 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz hiç kimseden kişisel kimlik bilgilerini almayacaktır. 13 yaşın altındaki kişinin kişisel kimlik bilgilerini vermiş olduğunu fark ettiğimiz zaman, Servislet bu bilgilerin kayıtlardan çıkarılması ve söz konusu kişinin hesabını, Hizmete erişimini ve Hizmeti kullanmasını sonlandırmak için geren önlemleri alacaktır.

Servislet Hizmeti herhangi bir kişiye vermeyi reddedebilir veya vermeye devam edebilir ve zaman zaman uygunluk kriterlerinde değişiklik yapabilir.

Kayıt

Hizmete, Sitenin doğrudan ziyaret edilmesi; veya Servislet’ten (veya bir Kanal Ortağından) indirilebilecek ve Servislet’in web sunucuları ile iletişim kuracak bir Uygulama kullanılarak; veya bir Kanal Ortağı tarafından size sunulacak olan ve çalışan ya da Servislet’in web sunucularına bağlanan (ve Kanal Ortağı tarafından sağlanan bir çerçeve veya sarıcı içerisinde çalışacak) bir araç kullanılarak erişim gibi çeşitli yollarla erişilebilir. Kanal Ortağı terimi kullanıcı trafiğini yönlendirme veya Servislet ile yapılan düzenlemelere göre Hizmete erişimi kolaylaştıran herhangi bir internet yayıncısı, web sitesi operatörü, yeniden satıcı, distribütör veya diğer üçüncü şahısları ifade eder.

Hizmete hangi yolla eriştiğinize bakılmaksızın, Hizmetin bütünlüğünü sağlamak amacıyla hesap kayıt işlemini tamamlamanız ve güncel kayıt işlemlerinin ve operasyonel bilgi istemlerinin gerektirdiği güncel. Eksiksiz ve doğru bilgileri Servislet’e vermeniz gerekmektedir.

Sadece örnek olarak ve bununla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin kullanılması için hesabınızın oluşturulması ve kaydedilmesi amacıyla aşağıda belirtilen bilgileri vermeniz gerekebilir: adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, araç bilgileriniz (marka, model, yıl, kaç kilometrede olduğu ve VIN), kullanıcı adı, parola ve belirli tercihler ve izinler (örneğin, tercih edilen sözleşme yöntemi). Kayıt bilgilerinizin her zaman için güncel, eksiksiz ve doğru tutulması amacıyla bilgilerinizi korumanız ve zaman zaman güncellemeniz gerekecektir.

Servislet, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere,Hizmet için kaydolmak amacıyla yapacağınız başvuruyu reddedebilir. Başvurunuz kabul edildiğinde, Servislet hesabınız için erişim bilgilerinizi belirleyecektir. Siz yalnızca erişim bilgilerinizin ve hesabınızla ilgili diğer bilgilerin gizliliğini korumakla ve hesabınız çerçevesinde yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacaksınız. Hesabınızın yetkisiz şekildeş kullanılması veya Hizmetle ilgili başka bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda bu durumu derhal Servislet’e bildirmeyi kabul etmektesiniz.

Araç Hizmetleri

Bu Hizmet çerçevesinde kullanıcılar fiyat araştırması ve karşılaştırması yapabilir, belirli bayilerden, onarım atölyelerinden ve bağımsız yüklenicilerden (Mekanikler, Çekici Şirketleri ve Araç Nakil Şirketleri) randevu alabilir, araç akım, onarım, yol yardımı, araç nakil ve ilgili hizmetleri (“Araç Hizmetleri” satın alabilir. Sorgulamanıza bağlı olarak, Servislet sizin adınıza,talep ettiğiniz Araç Hizmetlerini vermek isteyen Mekaniklerden, Çekici Şirketlerinden veya Araç Nakil Şirketlerinden teklif alabilir. Araç Hizmetleri için verilen herhangi bir teklifi kabul ettiğiniz ve ilgili Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketinden randevu aldığınız zaman geçerli Kredi Kartı Bilgilerini (kart sahibinin adı, kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu) vermeniz gerekecektir. Araç Hizmetiniz teyid edilmeden önce, bu bilgiler Servislet’in hizmet sunucusu (ticaret bankası) tarafından kontrol edilecektir.

Konuya açıklık getirmek amacıyla, tüm Araç Hizmetleri Servislet tarafından değil, ilgili Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketi tarafından verilmektedir. Buna göre, Araç Hizmetlerinin Servislet tarafından sunulan ve temin edilen Hizmet kapsamında olduğu düşünülmeyecektir. Servislet (ve ilgili Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketi dışındaki Servislet’in İş Ortakları) Araç Hizmetleriyle ilgili herhangi bir yükümlülük veya mesuliyet altında olmayacaktır.

Servislet’in siz ve Araç Hizmeti sağlayıcı arasında aracı olarak sınırlı rolü olması nedeniyle Servislet’in Araç Hizmetlerinin kalitesi, zamanlaması, fiyatı, garantiler, riskler veya zararları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Dolayısıyla, Hizmeti kullanmanızla ilgili olarak Araç Hizmetlerinin satın alınması ve performansı açısından, (a) Servislet’i (ve Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketi haricindeki İş Ortaklarını)söz konusu Araç Hizmetlerinden kaynaklanan veya Araç Hizmetleriyle herhangi bir şekilde ilgili olan (bundan kaynaklanan ihtilaflar dahi) her tür ve nitelikteki, bilinen veya bilinmeyen, kuşkulanılan veya kuşkulanılmayan, açıklanmış veya açıklanmamış tüm talepler, zararlar ve mesuliyetlerden vareste tutmayı ve (b) meydana gelebilecek herhangi bir ihtilafı doğrudan ilgili Araç Hizmeti sağlayıcı ile çözmeye çalışmayı kabul ekmektesiniz.

Ücretler ve Ödemeler

Hizmet Şartlarında açıkça belirtilen durular haricinde, Servisle ve her kullanıcı yalnızca Hizmetle ilgili kendi masraf ve maliyetlerinden sorumlu olacaktır.

Şu an için Hizmetlere ücretsiz olarak erişebilir ve kullanabilirsiniz. İleride, Servislet Hizmetin belirli Uygulamaları veya diğer özellikleri için ücret almaya (veya söz konusu Uygulamalar ve özellikler için alınan ücreti değiştirmeye) karar verebilir. Bu durumda, yapılan değişiklik size bildirilecektir. Ücretli bir Uygulamayı veya özelliği seçtiğiniz taktirde, ilgili tüm ücretleri söz konusu Uygulama veya özellik için belirlenen zamanlarda ve belirlenen şartlara tabi olarak ödemeyi kabul etmektesiniz. Bu ücretler tekrarlayan bazda (örneğin abonelik veya kullanım ücretleri) ya da tekrarlanmayan bazda (örneğin bir seferlik ücretler) olabilir.

Aldığınız Araç Hizmetlerinin bedelinden sorumlu taraf yalnızca siz olacaksınız. Araç Hizmetlerinin bedeli (ilgili vergiler dahil) kabul ettiğiniz teklifte belirtildiği (veya sizin ve Mekaniğinizin kabul ettiği Araç Hizmetleri kapsamındaki değişiklikler sonucunda artacağı veya azalacağı) üzere ilgili Mekanik tarafından belirlenecektir. Bu Sözleşme ile, Mekaniğinizin Servislet’e Araç Hizmetlerinin amaçlandığını bildirmesi üzerine Servislet’in tam ve nihai bedeli kredi kartınızdan çekebileceğini kabul etmektesiniz. Servislet, kredi kartınızdan ödemeyi aldıktan sonra, Servislet ve Mekanik arasındaki anlaşmaya göre, servis ücreti kesecek ve kalanını Mekaniğe ödeyecektir.

Aksi belirtilmediği sürece, bu Sözleşme çerçevesinde ödenecek tüm tutarlar kredi kartı ile, kullanıma hazır fonlardan, herhangi bir mahsup, karşı talep veya kesinti olmaksızın Türk Lirası üzerinden ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen herhangi bir tutar için, ödeme tarihine kadar işleyecek olan, hangisi daha az ise, aylık %1,5 veya yasalarının izin verdiği azami tutarda faiz tahakkuk edecektir. Herhangi bir ödemenin vadesi geçtiği taktirde, Servislet uygun gördüğü tedbiri alacaktır (Hizmete erişiminizin ve kullanımınızın durdurulması ve sonlandırılması dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere). Söz konusu geciken ödemenin tahsil edilmesi için makul ölçülerdeki tüm maliyet ve masrafları (vekalet ücretleri dahil) Servislet’e geri ödeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Gizlilik

Servislet’in güncel Gizlilik Politikasını www.Servislet.com/kullanimsartlari adresinden temin edebilirsiniz.

Sitenin, Uygulamaların ve Hizmetin diğer özelliklerinin kullanımına en güncel Gizlilik Politikası uygulanacaktır. Servislet, (a) makul ölçülerde, Servislet (veya hizmet sağlayıcıları), talebinizin işleme konulması ve Araç Hizmetleri randevularının verilmesi dahil, Hizmetleri verebilmek için gerek duymadığı, (b) İş Ortakları ile iletişim için gerekli olmadığı, (c) Gizlilik Politikası veya diğer Hizmet Şartları çerçevesinde izin verilmediği, (d) Servislet’in makul ölçülerde (i) herhangi bir hukuksal, düzenlemeyle ilgili, yasa yürütme veya benzer bir işlem ya da soruşturma, (ii) Servislet’in veya üçüncü şahısların hakları ve mal varlığının korunması veya savunulması, veya (iii) Hizmet Şartlarının uygulamaya konulması için bu aksiyonun alınmasının gerekli olduğunu düşünmediği veya sizin tarafınızdan izin verilmediği sürece kayıt bilgilerinizin içeriğini veya Hizmetle ilgili diğer Kullanıcı Bilgilerini kasıtlı olarak düzenlemeyecek, değiştirmeyecek, silmeyecek veya açıklamayacaktır.

Kullanıcı Bilgileri ve Analitikler

Hizmet çerçevesinde Kullanıcı Bilgileri toplanır, saklanır, işlenir ve analiz edilir ve Analitikler oluşturulur. Böylece, Hizmetle temas kurduğunuz zaman, Kullanıcı Bilgilerinin toplanması için otomatik veya pasif olarak çeşitli teknolojiler uygulanır.

Kullanıcı Bilgileri terimi kayıt sırasında ve daha sonra Hizmeti kullanırken sizin tarafınızdan verilen bilgileri (Araç Hizmetlerini alınmasıyla ilgili sorular dahil) ve sizin hakkınızda Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanmanız sırasında Servislet tarafından toplanan diğer veri ve bilgileri ifade eder. Konuya açıklık getirmek amacıyla, Kullanıcı Bilgileri aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tarayıcı veya cihaz türü; işletim sistemi, günün saati; açılan sayfanın kimliği ve önceki sayfa görüntülemeleri; belirli Hizmet özelliklerinin veya uygulamalarının (örneğin, reklamları izleme veya bunlara yanıt verme) kullanımı; kayıt verileri, araç bilgileri; coğrafi konum, Araç Hizmetleri tarihçesidir.

Analitikler terimi Hizmeti kullanımınıza dayanan veya buradan türetilen ve kimliğinizi veya Kullanıcı Bilgilerinizi açıklamayacak şekilde (toplu veya anonim şekilde olmadığı sürece) geliştirilen kullanıcı profilleri ve istatistikleri, metrikler, alıntılar ve diğer analizleri ifade eder.

Bu Sözleşme ile Servislet’i Kullanıcı Bilgilerinizi kullanması ve Kullanıcı Bilgilerinin sizinle iletişim kurmak amacıyla kullanılması; Kullanıcı Bilgilerinin Hizmet aracılığıyla başlattığınız iletişime eklenmesi, kopyalanması, açıklanması, dağıtımı, iletilmesi ve gösterilmesi; Hizmetin verilmesi için Kullanıcı Bilgilerine erişilmesi, bu bilgilerin kaydedilmesi, toplanması, kopyalanması, saklanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve kullanılması (Araç Hizmetleri için Mekaniklerden teklif alınması ve randevuların teyid edilmesi dahil); Hizmetin (ve altta yatan teknoloji platformunun) geliştirilmesi, iyileştirilmesi, genişletilmesi ve test edilmesi; Analitiklerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi; ve Kullanıcı Bilgilerinin ve/veya Analitiklerin Kanal Ortaklarına, Mekaniklere, reklamcılara, reklam ağlarına, içerik dağıtımcılarına ve Servislet’in diğer müşterilerine, hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarına (topluca “İş Ortaklar” adıyla anılacaktır) açıklanması, dağıtılması ve iletilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlar için Analitiklerden yararlanması için yetkili kılmaktasınız.

Yukarıda belirtilen hususlara bakılmaksızın, Servislet Kredi Kartı bilgilerinizi kaydetmez veya saklamaz. Kredi Kartı bilgileri Servislet’in ticari bankasına verilir ve bu banka tarafından saklanır ve yalnızca kontrol ve doğrulama, verilen Araç Hizmetlerinin ücretinin alınması için kullanılır.

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Hizmet kullanıcıların Hizmeti kullanan diğer kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündükleri içerikleri ve bilgileri (örneğin, Araç Hizmetleri ile ilgili incelemeler ve değerlendirmeler) ve ilgili diğer konuları (topluca “Kullanıcı İçeriği” adıyla anılacaktır) ilan edebilir ve/veya bu bilgilerin alışverişini yapabileceği tartışma forumları veya diğer iletişim özellikleri içerebilir. Gizli tutmak istediğiniz (veya gizli tutmanız gereken) gizli Kullanıcı İçeriğini ve diğer bilgileri yayınlamamayı veya dağıtmayı kabul etmektesiniz.

Servislet Kullanıcı İçeriğine ön tarama, onaylama, geçerli kılma, izleme, aracılık etme veya düzenleme işlemleri yapmayacaktır. Ancak, Servislet’in takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere Servislet’in kanaatine göre Hizmet Şartlarına uymayan veya başka şekilde zararlı, itiraz edilebilir veya yanlış oluğuna inandığı herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin tamamı veya bir kısmını herhangi bir zamanda çıkarmak hakkına sahip olacaktır. Servislet bu içeriği çıkarmaması veya çıkarmakta gecikmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Servislet ve temsilcileri Kullanıcı İçeriğinin veya Hizmet aracılığıyla kullanıcıdan kullanıcıya yapılan iletişimin niteliğini incelemediğinden, amaçlanmayan sonuçlarla karşılaşılmaması için kullanıcılarla ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin, Hizmet Şatlarında belirtilen yasaklara rağmen zararlı, yanlış veya yanıltıcı olabileceğini kabul etmektesiniz. Uzak kullanıcıların (internet veya mobil üzerinden) gerçek kimliğinin doğrulanması zordur ve bu nedenle Servislet kullanıcıların olduklarını iddia ettikleri kişi olup olmadığını doğrulayamaz ve doğrulamamaktadır.

Servislet kullanıcılar arasındaki alışverişlere dahil olmamaktadır. Dolayısıyla, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak (a) Servislet’i (ve iştiraklerini, lisansörlerini, Kanal Ortaklarını ve diğer İş Ortaklarını) Hizmeti kullanmanızdan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak ortaya çıkan, bilinen ve bilinmeyen, şüpheli olan veya olmayan, açıklanmış veya açıklanmamış her türlü talep, istem, zarar, ziyan, mesuliyet, maliyet vemasraflara (diğer kullanıcılarla doğan ihtilaflar dahil) karşı ibra etmeyi ve (b) doğan herhangi bir ihtilafı doğrudan doğruya diğer kullanıcı veya üçüncüşahıs ile halletmek için girişimde bulunmayı kabul etmektesiniz.

Kullanıcı Kuralları ve Davranışları

Site, Uygulamalar ve Hizmetin diğer özellikleri yalnızca sizin ticari olmayan kullanımınız için sunulmaktadır. Hizmetin yetkisiz şekilde kullanılması (Hizmetin yetkiniz olmayan herhangi bir özelliğine erişmeniz veya herhangi bir Uygulama, İçerik veya Araç Hizmetlerinin sizin tarafınızdan satılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kesinlikle yasaktır. İlan edilen veya Hizmet kanalıyla iletilen Kullanıcı İçeriği dahil, hesabınızda, kullanıcı adınız veya parolanızla meydana gelen tüm fiiller veya ihmallerden sorumlu olacaksınız.

Kullanım şartı olarak, Hizmeti yasalara aykırı olan veya ticari nitelikteki amaçlar (örneğin, para toplama veya herhangi bir ürünün, hizmetin, piramit şemanın veya diğer işlerin reklamı ya da tanıtımı) veya Hizmet Şartlarında yasaklanan veya makul ölçülerde Servislet’in niyet etmediği amaçlar için kullanmama sözünü vermektesiniz. İlgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve kurallara uymayı kabul etmektesiniz.

Örnek olarak ve bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir iletişim servisini, tartışma forumunu, araştırma, geribildirim, Uygulama veya Hizmetin diğer özelliklerini kullanarak, Kullanıcı İçeriğini metin, yazılım, fotoğraf, video, audio, ses kayıtları, veriler veya diğer bilgiler dahil):
Yasalara uygun olmayan, aldatıcı, yanıltıcı, sahtecilik şeklinde, tehditkâr şekilde, tacir eden biçimde, başkalarının özelliğine tecavüz eden biçimde, zararlı, müstehcen, pornografik ya da Hizmet Şartlarını ihlal eden şekilde;
Herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, yayın hakkı, gizlilik hakkı ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin diğer haklarını ihlal eden şekilde; 
Herhangi bir işletmeyle ilgili halka açık olmayan bilgiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gizli tutmak zorunda olduğunuz herhangi bir gizli, özel veya diğer bilgileri ortaya çıkaracakşekilde;
Söz konusu bilgiler o kişiye herhangi bir halka açık iletişimde veya forumda verilmemiş olduğu sürece, bir başka kişinin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri veya söz konusu kişiyi izlemek, onunla temas kurmak veya onun yerine geçmek için kullanılabilecek diğer bilgiler dahil, bir başka kişiyle ilgili kişisel bilgileri açığa çıkaran şekilde; 
Yetkisiz veya talep edilmemiş reklam, junk veya bulk e-posta (“spam”) zincir mektup veya herhangi bir şekilde piyango ya da kumar oluşturacak şekilde;
Servislet’in bilgileri, saklama veya iletişim sistemleri ve ağları üzerinde makul olmayan veya orantısız yük oluşturacak ya da Siteye, herhangi bir Uygulamaya veya Hizmetin diğer özelliklerine (altta yatan teknoloji platformu dahil), başkasının Kullanıcı Bilgilerine, Hizmete bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlarına, parola madenciliği ve başka şekilde yetkisiz erişim girişimi olacak şekilde; 
Yazılım virüsleri veya herhangi bir yazılımın, donanımın veya network sisteminin düzgün çalışmasını bozan, zarar veren, sınırlayan veya kesintiye uğratan veya Servislet’in veya herhangi bir İş Ortağının veya diğer üçüncü şahsın herhangi bir sistemine, verisine veya diğer bilgilerine yetkisiz erişim sağlayan bilgisayarkodları, dosyalar veya programlar içeren;
Yanlış, yanıltıcı veya gizli e-mail adreslerinin kullanılması dahil, otomatik yollarla veya yanlış veya yanıltıcı yönlendirmelerde kullanıcı hesapları için kayıt yapan veya kullanıcı hesabı oluşturan; 
Hizmetten herhangi bir bilgi alan, çıkaran veya toplayan;
Hizmet Şartlarına veya Hizmetle ilgili diğer gereklere uyumu simüle eden herhangi bir script, kod veya diğer otomatik araçları kullanan; 
Kullanıcı İçeriğinin kaynağını gizleyen;
veya Servislet’in veya İş Ortağının herhangi bir çalışanı veşa temsilcisi dahil, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi taklit eden
Herhangi bir işlem yapmamayı veya (b) yüklememeyi, postalamayı, göndermeyi veya diğer şekillerde dağıtmamayıveya dağıtımını kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Servislet, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere, davranışınızın bu bölümde yer alan herhangi bir hükme kesinlikle uygun olmaması (veya uygun olmadığının düşünülmesi) durumunda Hizmete erişiminizi derhal durdurabilir veya sonlandırabilir.

Servislet’in Hizmeti izleme veya kullanıcıların Hizmeti kullanımını izleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, Servislet herhangi bir zamanda ve ihbarda bulunmaksızın ilgili herhangi bir yasa, yönetmelik, hukuki süreç veyahüküm talebi veya soruşturmanın ( kanun yürütme yetkililerinin sorgulamaları dahil) yerine getirilebilmesi için makul ölçülerde gerekli olabilecek bilgileri izleme, inceleme, kopyalama, elde tutma veya açıklama hakkını saklı tutar.

Bağlantılar

Mekanikler, Kanal Ortakları, reklamcılar veya diğer İş Ortaklarının sahibi olduğu veya işlettiği uygulamalar, cihazlar ve web sitelerinden bir Uygulama elde edebilir, Hizmete erişebilir ve/veya bunlarla Hizmet ile iletişim kurabilir ve Hizmetten bu uygulamalar, cihazlar ve web sitelerine bağlantı yapabilir veya iletişim kurabilirsiniz. Bu diğer uygulamalar, cihazlar ve web siteleri Servislet tarafından işletilmemekte veya kontrol edilmemektedir. Siz de Servislet’in söz konusu uygulamalar, cihazlar ve web sitelerinin kullanılabilirliği, doğruluğu, yasallığı, uygunluğu veya bunların içerikleri veya fonksiyonlarının diğer yönlerinden sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Hizmete veya Hizmetten yapılan böyle bir bağlantının Servislet tarafından söz konusu uygulamalar, cihazlar ve web siteleriyle ilgili herhangi bir garanti veya onay oluşturmamakta veya bunu ima etmemekte ya da işletmenleri ile herhangi bir ilişki oluşturmamaktadır. Söz konusu diğer uygulamalar, cihazlar ve web sitelerine eriştiğiniz veya bunları kullandığınız taktirde, ek veya farklı hüküm ve şartlar geçerli olacaktır (gizlilik ve güvenlik uygulamaları dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere).

Reklamlar ve Tanıtımlar

Hizmet Servislet, İş Ortakları ve diğer üçüncü şahıslara ilişkin reklamlar ve tanıtımlar ve bunların tekliflerini içerebilir. Reklamlar Kullanıcı İçeriğinin bitişiğinde veya bunun içinde gösterilebilir veya Kullanıcı İçeriğini içerebilir. Bu reklamlar ve bilgiler için herhangi bir ücret alma hakkınız olmayacaktır.

Servislet kendi adına veya İş Ortakları adına, Hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak size reklamlar, tanıtımlar ve teklifler iletmek ve bu amaçla cihazınızın işlemcisini ve saklama kaynaklarını kullanma hakkını saklı tutar. Reklamla, tanıtımlar ve teklifler metinsel olabilir. Yani, Hizmeti kullanmanızla ilgili olarak size kriterler iletmek için seçilmiştir (örneğin, o andaki konumunuz veya aracınızın türü veya kullanımınızdan türetilen Analitikler).

Doğrudan pazarlama iletişimleriyle ilgili olarak sağladığınız herhangi bir çekilme reklamların iletimine uygulanmayacaktır. Buna ek olarak, Hizmet tarafından sağlanan bilgi istemleri ve reklamlara yanıt verilmesi sonucunda reklam bilgileri veya teklifler alabilirsiniz.

Araç Hizmetleri hariç, reklamcılar ve üçüncü şahıslarla Hizmet kanalıyla yaptığınız işler ve promosyonlara ve tekliflere katılımınız ve bu çerçevede mal ve hizmet teslimleri ve bunlar için yapılan ödemeler ve bu işler, promosyonlar ve tekliflerle ilişkili diğer hükümler, şartlar, beyan ve taahhütler yalnızca sizle ilgili üçüncü şahıs arasındadır. Servislet bu işler, promosyonlar veya tekliflerden sorumlu değildir.

Mülkiyet Hakları

Hizmet (Site ve Uygulamalar dahil) ve Servislet (veya iştirakleri, lisansörleri ya da İş Ortakları) tarafından veya onun için oluşturulan ve Hizmet kanalıyla kullanıma sunulan tüm içerikler, materyaller, veriler ve diğer bilgiler (topluca İçerik adıyla anılacaktır) telif hakların, ticari markalar, hizmet markaları, patentler, ticari sırlar veya mülkiyetle ilgili diğer haklar ve yasalarla korunmaktadır ve Servislet (ve ilgili iştirakleri, lisansörleri ve İş Ortakları) bunlar üzerindeki tüm haklara, mülkiyet haklarına ve menfaatlere (tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları dahil) ve sahip olacaktır. Servislet tarafından açıkça yetkili kılınmadığı sürece ve yalnızca bu yetki ölçüsünde, Hizmetin veya İçeriğin herhangi bir kısmı üzerine satış, lisans, kiralama, değişiklik, dağıtım, kopyalama, çoğaltma, iletim, halka açık sergileme, halka açık performans, yayınlama, adaptasyon, düzenleme veya türev işlemler yapılması gibi işlemler yapmamayı kabul etmektesiniz. Ancak, içerdiği tüm telif haklarını ve diğer mülkiyet uyarılarını elinizde tutmanız şartıyla, Hizmette farklı bir kısıtlama belirtilmediği veya uygulanmadığı sürece, kişisel ve ticari olmayan amaçlarınız için İçeriğin makul salıdaki kopyasını indirebilir, çoğaltabilir veya iletebilirsiniz. Bir koleksiyon, veri tabanı ya da dizin oluşturmak veya derlemek için doğrudan veya dolaylı olarak Hizmetten verileri veya diğer İçeriği sistematik olarak getirmeniz Servislet’in önceden açık yazılı iznini almadan kesinlikle yasaktır.

ÖNEMLİ: Hizmete veya İçeriğe kişisel ve ticaret dışı olmayan bir amaçla erişmek ve bunları o amaçla kullanmak istiyorsanız, önce Servislet’in veya İçeriğin diğer sahibinin iznini almanız gerekecektir.

Sitede veya herhangi bir Uygulamadan herhangi bir uygulamanın, veya herhangi bir İçeriğin ya da tasarım elemanının başka bir amaç için çoğaltılması, kopyalanması veya dağıtımı Servislet’in önceden açık yazılı izni alınmadan kesinlikle yasaktır. Hizmete veya İçeriğe Hizmet Şartlarında açıkça belirtilmeyen bir başka amaç için erişmeye veya bunları kullanmaya teşebbüs etmek yasaktır.

Lisans

LİSANS: iPhone veya Android telefonda, hangisi ilgiliyse, App Store Hüküm ve Şartlarında veya Google Play Hizmet Şartlarında belirtilen Kullanım Kurallarının izin verdiği şekilde kullanmanız geri alınabilir, sınırlı, devredilemez lisans vermektedir.

Kullanıcı İçeriği Lisansı

Herhangi bir türdeki Kullanıcı İçeriğiyle, Hizmeti kullanarak yukarı yükleme, ilan, gönderme, iletme veya başka şekilde dağıtım işlemleri yaptığınız taktirde: 
Servislet’e, iştiraklerine ve lisansiyelerine, yalnızca Sitenin, Uygulamaların ve Hizmetin diğer özelliklerinin (İş Ortakları ile içerik paylaşımı düzenlemeleri tahtında dışa aktarım dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sunulması, temin edilmesi, pazarlanması, eklamının yapılması ve tanıtımı amacıyla, herhangi bir şekilde ve ortamda Kullanıcı İçeriğini kullanmak, çoğaltmak, halka açmak, halka çık icra etmek, adapte etmek, toplamak, değiştirmek, çıkarmak, dağıtmak, iletmek, tanıtmak ve türev işlemler yapmak üzere, gayrimünhasır, devredilebilir, süresiz, gayrikabilirücu, royalti ödemesiz, dünya genelinde geçerli hak ve lisans vermeyi; ve üçüncü şahısların Kullanıcı İçeriğini kullanmalarına izin vermeyi; ve
Tüm Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı sahibine uygun şekilde atıfta bulunduğunu beyan ve taahhüt etmeyi; ve
Söz konusu Kullanıcı İçeriğinin üzerindeki tüm hakların sahibi olduğunuzu veya kontrol ettiğinizi ve Kullanıcı İçeriğinin Servislet’in tarafından kamuoyuna açıklanması, iletimi ve kullanımının üçüncü şahıs haklarına tecavüz ve bu hakları ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmeyi; ve 
Kullanıcı İçeriğinin başka kullanıcılar, Servislet ve İş Ortakları tarafından kullanılmasının amaçlandığını ve bunların kullanımına sunulacağını ve kullanılacağını kabul etmektesiniz. ÖNEMLİ: Servislet’e yukarıda belirtilen kullanım lisansının verilmesi için gerekli olan tüm hakları (telif hakkı sahibinden gelen haklar dahil) edininceye ve yukarıda belirtilen tüm garanti şartlarını yerine getirinceye kadar herhangi bir Kullanıcı İçeriği katkısında bulunmamayı kabul etmektesiniz.

Hizmet size Kullanıcı İçeriğinizin tamamı veya bir kısmını çıkarmanız yetkisini verebilir (ama buna mecbur değildir). Bu çıkarımdan sonra Servislet’in söz konusu Kullanıcı İçeriğini daha fazla sergilememek, icra etmemek veya dağıtmamak için ticari olarak elinden gelen çabayı gösterecektir; ancak, Servislet’in söz konusu Kullanıcı İçeriğini, bu içeriğin çıkarılmasından önce kullandığı şekilde ve aynı amaçla (örneğin, çıkarımdan önce oluşturulan reklamlarda kullanılması gibi) kullanmaya devam edebileceğini ve Servislet’in daha önce Servislet tarafından Hizmet aracılığıyla başka kullanıcılar tarafından diğer web sitelerine, sistemlere ve cihazlara aktarılmış olan veya paylaşılan veya indirilmiş veya kopyalanmış olan Kullanıcı İçeriğini kullanmaya devam etmekle herhangi bir sorumluluk veya mesuliyet üstlenmeyeceğini kabul etmektesiniz.

Veri Toplama

Veriler seyahat bilgilerine dayanarak Hizmetten yüklenir. Elde edilen veriler seyahatin başlangıç ve bitiş zamanlarını, gidilen mesafeyi, ani ivmelenmeleri, sert frenlemeleri, hızlı viraj dönüşlerini ve seyahat sırasındaki hızı kapsar. Buna ek olarak, Hizmet seyahat güzergâh ilgilerini (GPS devrede olarak) ve mobil cihaz bilgilerini de toplar ve IMEI ve Hizmetten toplanan işletim sistemi verileri dahil mobil cihaz bilgileri mobil cihazda görüntülenebilir. Program Yöneticisi seyahatin başlangıç ve bitiş zamanlarını, gidilen mesafeyi, sert frenlemeleri, 120 km ve üzerindeki hızlarda sürüş süresini, seyahat sırasındaki ortalama ve maksimum hızı Servislet’i kullanarak görüntüleyebilir. Programa katılımınız sona erdiğinde hiçbir veri toplanmayacaktır. Hizmeti mobil cihazınızdan çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Bilgilerin Kullanılması

Servislet, Servislet’in Ödülü programının yararlarını belirlemek ve analiz ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla Hizmetten gelen verileri toplar ve birleştirir. Bu nedenle verileriniz süresiz olarak elde tutulabilir. Sizden söz konusu verileri dikkate almamızı talep eden bir yazı gelmediği sürece, Hizmetten elde edilen verileri sizin ve aracınızı kullanan bir başka kişinin Servislet’e karşı olabilecek aleplerini çözmek için açıklamayacak ve kullanmayacağız. Hizmetten toplanan veriler ücretin veya sigorta ile ilgili diğer konuların desteklenmesi için sigorta düzenleyicilere temin edilebilir. Veriler yasalar gerektirdiğinde, üçüncü şahıslara açıklanabilir ve üçüncü şahıslar tarafından öğrenilebilir ve kaza soruşturmalarında ve/veya davalarında kullanılabilir. Servislet’in ve/veya sizin yasalar gereği verileri başkalarına ve/veya vekillerine vermeniz gerekebilir. Hizmeti kullanmanızla ilgili özelliği veya gizliliği koruma beklentiniz olmamalıdır.

Hücresel veya Kablosuz Hizmet

Hizmet verileri sizin kablosuz taşıyıcınız veya erişilebilir Wi-Fi ağı üzerinden iletir. Servislet herhangi bir Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak istenebilecek ücretlerden sorumlu ve mesul olmayacaktır. Hizmet bazen, Uygulama dizaynı, ağ kapsamı, resmi yönetmelikler ya da Servislet’in kontrolü dışında bulunan nedenler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli şartlar altında kısıtlanabilir, kesilebilir veya sürdürülmeyebilir.

Konum bazlı Hizmetler

Hizmet GPS konumunuzla ilgili verileri iletir. Hizmetin Konum Servislerini kapatabilirsiniz. Bu durumda bu süre içerisinde hiçbir veri iletilmez.

Geribildirim Lisansı

Servislet’e herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla (Hizmet kanalıyla veya Servislet veya yetkilileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri, acenteleri veya İş Ortakları ile) doğrudan iletişim (örn. e-posta) yoluyla Hizmetle ilgili düzeltilecek, iyileştirilecek veya genişletilecek alanlar hakkında herhangi bir fikir, öneri veya başka tavsiyelerde bulunduğunuz taktirde (topluca “Geribildirim” adıyla anılacaktır):
Geribildirimin size veya herhangi bir üçüncü şahsa ait gizli veya özel bilgileri içermediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz; ve
Servislet’in Geribildirimle ilgili açık veya zımni herhangi bir gizlilik yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul etmektesiniz; ve 
Geribildirimi herhangi bir şekilde, herhangi bir ortamda ve herhangi bir amaç için kullanmak, değiştirmek ve türev işlemler yapmak üzere Servislet’e ve iştiraklerine ve lisansiyelerine gayrimünhasır, devredilebilir, süresiz, gayrikabilirücu, royalti ödemesiz, dünya genelinde geçerli hak ve lisans vermeyi kabul etmekte ve bu lisansı vermektesiniz ve üçüncü şahısların da aynı şeyi yapmasına izin vermektesiniz.

Fesih

Servislet Hizmetin tamamı veya bir kısmına (herhangi bir Uygulama dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) erişiminizi herhangi bir zamanda ve nedenli veya nedensiz olarak ve ihbarda bulunarak veya bulunmayarak derhal feshedebilir. Kaydınızı ve hesabınızı sonlandırmayı tercih ediyorsanız, [email protected] ‘a e-posta (e-mail adresinizi içeren) göndererek bunu yapabilirsiniz.

Sözleşmenin feshi üzerine, tarafların bu Hizmet Şartları çerçevesindeki tüm hakları ve yükümlülükleri sona erecek ve siz Hizmete erişmeyi ve Hizmeti kullanmayı derhal durduracaksınız. Ancak, bu durumda (a) feshin geçerlilik tarihinden önce tahakkuk eden tüm yükümlülükler (ödeme yükümlülükleri dahil) ve Hizmet Şartlarının ihlali karşısında sahip olunan haklar geçerli olmaya devam edecektir. (b) Servislet bu fesihten önce Araç Hizmetlerini tamamlamak için makul ölçülerde işbirliği yapacaktır (ödemelerin tahsili ve dağıtımı dahil). (c) Servislet kişisel olarak kimliği tanımlanamayan Kullanıcı Verilerini elinde tutabilecektir. (d) Bu Sözleşmenin Reklam ve Tanıtımlar başlığı altındaki maddesinin içerdiği hükümler ve bunu takip eden maddeler geçerli olmaya devam edecektir. Fesihten sonra, Servislet’in Kullanıcı Verilerini veya Kullanıcı İçeriğini elinde tutmak veya şahsa okunmamış veya gönderilmemiş mesajları size veya diğer herhangi bir kullanıcıya ya da üçüncü şahsa iletmek mecburiyetinde olmayacaktır.

Garanti Olmaması

SİTE, UYGULAMALAR, İÇERİK VE HİZMETİN DİĞER ÖZELLİKLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE “BULUNDUĞU GİBİ” TEMİN EDİLMEKTEDİR. SİTE, UYGULAMALAR, İÇERİK VE HİZMETİN DİĞER ÖZELLİKLERİ, DOĞRULUK, ENTEGRASYON, MÜLKİYET, İHLAL OLMAMASI, MÜDAHALESİZ KULLANIM, TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİRAMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ TÜM ZIMNİ GARANTİLER VE HERHANGİ BİR PERFORMANS ŞEKLİ YA DA TİCARİ UYGULAMANIN ZIMNEN BELİRTTİĞİ TÜM GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNULMADAN TEMİN EDİLMEKTEDİR VE BELİRTİLEN BU GARANTİLERİN TÜMÜ AÇIKÇA REDDEDİLMİŞTİR. SERVİSLET VE İŞTİRAKLERİ, LİSANSÖRLERİ VE İŞ ORTAKLARI (A) BİLGİLERİN ZAMANINDA VERİLECEĞİ, DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAĞI; (B) HİZMETİN GÜVENLİ OLACAĞĞI VEYA BELİRLİ BİR ZAMAN VE YERDE KULLANILABİLİR OLACAĞI; (C) HİZMET KUSURLARI VEYA HATALARININ RDÜZELTİLECEĞİ; (D) HİZMETİN VİRÜS VELA DİĞER ZARARLI BİLEYENLER İÇERMEYECEĞİ; VEYA (E) HERHANGİ BİR SONUCUN ELDE EDİLEBİLECEĞİ KONUSUNDA GARANTİ VERMEMEKTEDİRLER. HİZMETİN KULLANIMINA İLİŞKİN TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR.

ARAÇ HİZMETLERİYLE İLGİLİ TÜM BEYAN VE TAAHHÜTLER YALNIZCA SİZ VE İLGİLİ MEKANİK ARASINDA AÇIKÇA KABUL EDİLEN ŞEKİLDE OLACAKTIR.

Sınırlı Sorumluluk

Servislet’in (ve iştirakleri, lisansörleri ve İş Ortaklarının) hesabınızın, ileti veya verilerin ya da Hizmet kanalıyla gönderilen veya alınan ya da gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir materyalin izinsiz erişim, değişiklik veya kullanıma konu olması durumunda bundan sorumlu veya mesul olmayacağını kabul etmektesiniz. Servislet’in (ve iştirakleri, lisansörleri ve İş Ortaklarının) tehditkâr, aşağılayıcı, müstehcen, saldırgan, illegal veya diğer nitelikteki içeriklerden ya da herhangi bir kullanıcının davranışından veya herhangi bir kullanıcının bir başkasının fikri mülkiyet hakları, yayın hakları ya da gizlilik hakları gibi haklarını ihlal etmesinden sorumlu veya mesul olmayacaktır.

SERVİSLET (VE İŞTİRAKLERİ, LİSANSÖRLERİ VE İŞ ORTAKLARI), TALEBİN VEYA DAVANIN ŞEKLİ NE OLURSA OLSUN (SÖZLEŞME GEREĞİ, İHMAL, KESİN MESULİYET VEYA DİĞER NEDENLER) (A) MAKUL KONTROLÜ DIŞINDA BULUNAN KONULARDA, (B) VERİ KAYBI VEYA VERİLERİN DOĞRU OLMAMASI, KULLANIM KAYBI VEYA KESİNTİYE UĞRAMASI VEYA İKAME TEKNOLOJİLERİ, MAL VEYA HİZMETLERİ TEDARİK ETME MALİYETİ, (C) İŞ, GELİR, KAR VEYA ŞEREFİYE KAYBI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOLAYLI, CEZAİ, TESADÜFİ, GÜVEN, ÖZEL, EMSALİ VEYABİR BAŞKA OLAYIN SONUCU OLAN ZARARLAR, VEYA (D) BU ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI KENDİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HANGİSİ DAHA BÜYÜK İSE, TOPLAMDA, HİZMET İÇİN SERVISLET’E ÖDEDİĞİNİZ TUTARLARDAN VEYA 100 A.B.D. DOLARINI AŞAN ZARARLAR İÇİN SİTE, UYGULAMALARVEYA HİZMETİN DİĞER ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KONUDA HİÇBİR ŞEKİLDE MESUL OLMAYACAKTIR. Servislet’in ARAÇ HİZMETLERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP VEYA DAVA KARŞISINDAKİ MAKSİMUM MESULİYETİ ZARARINIZA YOL AÇAN ARAÇ HİZMETERİ İÇİN SERVISLET TARAFINDAN ALINAN ÜCRETİ GEÇMEYECEKTİR. BU SINIRLAMALAR BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HÜKÜMLERİNDEN BAĞIMSIZDIR VE BU SÖZLEŞMEDE VERİLEN HERHANGİ BİR YASAL ÇARENİN BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.

Tazminat

(a) Servislet’i, iştiraklerini, lisansörlerini ve İş Ortaklarını ve bunların yetkililerini, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (tazmin edilenler) üçüncü şahıs tarafından siz ve diğer herhangi bir kullanıcı veya İş Ortağı arasındaki işlemlerden veya diğer işlerden, Hizmeti kullanmanız veya yanlış kullanmanız veya Hizmet Şartlarıçerçevesindeki beyan, vaat ve taahhütlerinizi ihlal etmenizden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili olarak açılan herhangi bir davada savunmayı ve (b) tazmin edilenleri bu taleplerle ilgili mesuliyetlere (uzlaşma veya hüküm sonucu olan), maliyet ve masraflara (makul ölçülerdeki vekalet ücretleri dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Buna ek olarak, Servislet bu tazminata tabi olan herhangi bir konuda münhasıran savunma ve kontrolü üstlenme hakkını saklı tutar. Bu durumda gerekli savunmanın yapılmasında Servislet’e yardım edecek ve işbirliği yapacaksınız.

Uluslararası Kullanım

Kullanıcı Verilerinizin, Kullanıcı İçeriğinizin ve Analitiklerinizin bulunduğunuz ülkeye (A.B.D. değilse) ek olarak A.B.D. içinde, A.B.D.’ye ve A.B.D.’den iletilmesi, toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanılmasına açıkça onay vermektesiniz. Servislet Hizmetin A.B.D. dışındaki lokasyonlarda erişilebilir, uygun veya yasal olarak mümkün olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamaktadır ve Hizmete erişmenin ve bunu kullanmanın yasak olduğu bölgelerde Hizmete erişim ve bunun kullanılması illegaldir. Başka lokasyonlarda Hizmete yönelik erişim ve kullanım bunu kendi inisiyatifinizle yapacaksınız ve yerel yasalara uymakla sorumlu olacaksınız.

Uygulanacak Hukuk; Tahkim

Hizmet Şartlarının ve elektronik formda yapılan bildirimlerin basılı versiyonu basılı formda oluşturulan ve saklanan diğer işletme belgeleri ve kayıtları ile aynı şartlara tabi olarak ve aynı ölçüde Hizmet Şartları (herhangi bir Politika dahil) ile ilgili veya buna dayanan adli veya idari işlemlerde kabul edilecektir. Siz ve Servislet Hizmetten kaynaklanan veya Hizmetle ilgili herhangi bir talep veya davanın, talebin veya dava nedeninin doğmasından sonraki 1 yıl içinde açılması gerekeceğini kabul etmektesiniz. Aksi taktirde, söz konusu talep veya dava nedeni kalıcı olarak geçersiz olacaktır.

Hizmet Şartları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının hükmü altında olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, yönetmelikleri ve kuralları ile yabancı yasalar arasında herhangi bir çatışma olduğu taktirde, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, yönetmelikleri ve kuralları geçerli olacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Antlaşması bu Hizmet Şartlarına uygulanmayacaktır.

İşbu Hizmet Şartları’na bağlı doğacak olan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Entegrasyon

Bu Hizmet Şartları (o tarihte güncel Politikalar dahil) Hizmete erişim ve Hizmetin kullanılması ve işletilmesine ilişkin olarak sizinle Servislet arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve siz ve Servislet arasında Hizmetle ilgili olarak önceden mevcut veya halen devam eden tüm iletişimler, teklifler ve anlaşmaları (sözlü, yazılı veya elektronik) hükümsüz kılar. Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz olduğu tespit edildiği taktirde, söz konusu hüküm Hizmet Şartları geçerli, yürürlükte ve uygulanabilir olması için gerekli asgari ölçüde sınırlanacak veya ilga edilecektir.

Genel Hükümler

Hizmet Şartlarının çerçevesindeki hak ve yükümlülükleriniz sizin şahsınıza aittir ve Servislet’in önceden yazılı onayı alınmadan devir ve temlik edilemez ve bunlarla ilgili alt lisans verilemez. Servislet sizin onayınız olmadan bu Hizmet Şartları çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmını devir, temlik edebilir, alt yükleniciye verebilir. Bu Hizmet Şartlarında aksi belirtilmediği sürece, yapılacak tam feragatler ve değişiklikler ile verilecek onaylar yazılı olacak ve her iki tarafça imzalanacaktır. Hizmet veya Hizmet Şartları neticesinde herhangi bir acentelik, ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi oluşturulmamaktadır. Tarafların hiçbiri diğeri tarafı herhangi bir şekilde bağlayıcı hiçbir fiilde bulunamaz. Bu Hizmet Şartları tahtında gönderilecek tüm tebligatlar İngilizce dilinde yazılı olacak ve elden iletildiğinde teslim alındığı zaman veya taahhütlü posta veya ekspres kurye ile gönderildiğinde, tebligatın faks veya e-posta ile gönderilmesi durumunda, tebligatın alındığı elektronik olarak teyid edildiği zaman tebligatın usulü dairesinde tebliğ edildiği kabul edilecektir.

Telif Hakkı ve Ticari Marka Tebligatları

Servislet tarafından tein edilen Hizmet Şartları, tüm Uygulamalar ve tüm İçerikler Servislet Yazılım A.Ş. ve/veya lisansörleri veya tedarikçilerinin © 2017 telif hakkına tabidir.

SERVISLET, Servislet’in ticari markasıdır. Sitede ve herhangi bir Uygulamada yer alan şirket isimleri ve logoları, ürünler veya hizmetler ilgili sahiplerinin ticari arkaları veya hizmet markaları olabilir ve Servislet ile söz konusu malikler arasında herhangi bir onay veya ilişki oluşturduğu düşünülmeyecektir.

Bu Hizmet Şartlarında açıkça belirtilmemiş olan tüm haklar saklıdır.

Telif Hakkı İhlali Politikası

Apple tarafından Aranan Şartlar.

Apple, Inc. (“Apple”) tarafından sunulan Apple App Store’dan herhangi bir Uygulamalar edindiğinizde aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
Gerek siz gerekse Servislet Hizmet Şartlarındaki sözleşmelerin yalnızca sizle Servislet arasında yapıldığını ve Apple ile yapılmadığını ve Apple’ın Uygulamadan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz;
Uygulamayı yalnızca sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz Apple cihazı ile kullanabilirsiniz.

Apple’ın Uygulamayla ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti vermek yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmektesiniz.

Uygulamanın yasal olarak öngörülen garantiler dahil, ilgili garantilere uygun olmaması durumunda, bu durumu Apple’a bildirebilirsiniz; bu bildirim üzerine Apple’ın yegâne garanti yükümlülüğü bu Uygulama için sizin tarafınızdan ödenen satış bedelinin size geri ödenmesi olacaktır.

Uygulamalarla ilgili olarak sizin veya üçüncü şahısların taleplerini karşılamaktan Apple’ın değil Servislet’in sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.

Uygulamanın veya sizin zilyedinizde olmasının ve Uygulamanın kullanılmasının üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği söz konusu üçüncü şahıs tarafından iddia edildiği taktirde, bu ihlal talebiyle ilgili soruşturma, savunma, uzlaşma ve ibra konusunda Apple’ın değil Servislet’in sorumlu olacağını kabul etmektesiniz.

A.B.D. Hükümeti ambargosunun uygulandığı veya A.B.D. Hükümeti tarafından “terörü destekleyen” ülke ilan edilmiş olan bir ülkede bulunmadığınızı ve A.B.D. Hükümetinin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Gerek siz gerekse Servislet Uygulamaları kullanırken u kullanımı etkileyebilecek veya bu kullanımdan etkilenebilecek olan üçüncü şahıs anlaşma hükümlerine uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Gerek siz gerekse Servislet Apple’ın ve Apple bağlı kuruluşlarının bu Hizmet Şartlarının üçüncü şahıs lehdarları olduğunu ve Hizmet Şartlarını kabul ettiğinizde Apple’ın Hizmet Şartlarını, üçüncü şahıs lehdar sıfatıyla sizin aleyhinize uygulamaya koymak hakkına sahip olduğunu (bu hakkı kabul ettiğinin varsayılacağını) kabul etmektesiniz.

Uygulamaları size gerçek zamanlı kılavuzluk etmesi için kullandığınız taktirde, BU GERÇEK ZAMANLI YOL KILAVUZUNU KULLANMANIZIN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. LOKASYON VERİLERİ DOĞRU OLMAYABİLİR.

İletişim

Bu Hizmet Şartlarıyla veya Hizmetle olan işinizle ilgili herhangi bir sorunuz olduğu taktirde, lütfen aşağıda belirtilen siteyi ziyaret ediniz veya bizimle temas kurunuz: www.servislet.com/iletisim 

Servislet Yazılım A.Ş.
E-mail: [email protected]
Son güncelleme tarihi: Haziran 2017

Gizlilik Politikası

Servislet Yazılım A.Ş. (Servislet) www.Servislet.com isimli web sitesinin (Site) sahibidir ve bu siteyi yönetmektedir.Servisletayrıca host edilmiş Uygulamalar ve mobil cihazlar için Uygulamaları da kapsayan belirli yazılım uygulamalarının (Uygulamalar) geliştirilmesi, işletilmesi ve dağıtımıyla iştigal etmektedir. Site ve Uygulamalar, Sitede ve/veya Uygulamalar kanalıyla sunulan referans, eşleştirme ve randevu hizmetleriyle ve bilgi toplama, saklama, analiz etme ve raporlama araçları, fonksiyonları ve hizmetleriyle birlikte topluca Hizmet adıyla anılacaktır.

Aşağıda belirtilen politika Servislet’in Hizmeti kullanan kişi olarak sizden veya sizin hakkınızda elde ettiği bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve dağıttığı açıklanmaktadır. Burada baş harfi büyük yazılmış olan terimler Hizmetin tabi olduğu Hizmet Şartlarında verilen tanımlarla aynı anlamı ifade edecektir. Bunlar www.Servislet.com/kullanim_kosullari’den temin edilebilir.

Toplanan Bilgiler

Siteyi ziyaret ettiğinizde veya Hizmete başka şekilde eriştiğinizde, web sunucuları ziyaretinizle ilgili genel bilgileri (örneğin, trafik verileri zamanı, Siteye girdiğiniz web sitesinin tarihi ve adresi gibi) toplar. Bu bilgiler anonim ve toplu bilgiler olarak saklanır. Servislet ayrıca siz ve Hizmeti kullanımınızla ilgili daha spesifik bilgileri de toplar (örneğin, demografik veriler, profil bilgileri ve kulanım sıklığı veya süresi). Bu bilgilerin toplanması (topluca, Trafik Bilgilerdi adıyla anılacaktır) yazılım programlarının, web vericilerinin, piksel etiketlerinin, Çerezlerin (aşağıda tanımlanmıştır), IP adreslerinin ve bilgisayarı tanımlamak için kullanılan diğer sayısal kodların kullanımını gerektirebilir.

Hizmete çeşitli yollarla ulaşılabilir: doğrudan Sitenin ziyaret edilmesi veya Servislet’ten (veya bir Kanal Orağından) indirilen ve web sunucuları ile iletişime geçen veya Servislet'in web sunucularına bağlanan (ve Kanal Ortağı tarafından temin edilen bir çerçeve veya sarıcı içinde çalışabilen) bir Uygulama kullanılarak veya Servislet'in ya da bir Kanal Ortağının size verdiği bir araç kullanılarak. Hizmete hangi yolla eriştiğinize bakılmaksızın, Hizmetin bütünlüğünün korunmasını sağlamak amacıyla bir hesap kayıt sürecini tamamlamanız ve o tarihte geçerli olan kayıt işlemleri ve operasyon sorgulamalarının gerektirdiği daha spesifik, güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler vermeniz gerekecektir.

Örnek olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, hesabınızın kurulması ve Hizmeti kullanmak için kaydolmanız amacıyla aşağıda belirtilen bilgilerivermeniz gerekebilir: isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, araç bilgileri (marka, model, kilometraj ve Şasi numarası), kullanıcı adı, parola ve belirli tercihler ve izinler (örneğin, tercih edilen iletişim yöntemi gibi).

Hizmet ile etkileşime girdiğiniz zaman, Kullanıcı Verilerinin otomatik ya da pasif olarak toplanması için çeşitli teknolojilerden yararlanılmaktadır. Kullanıcı Verileri terimi kayıt sırasında ve daha sonra Hizmeti kullanırken temin edilen tüm veri ve bilgiler ile, Hizmete erişmeniz ve Hizmeti kullanmanıza göre Servi slet tarafından toplanan sizin hakkınızdaki bilgileri ifade eder (Araç Hizmetlerini almak için yapılan sorgulamalar dahil). Konuya açıklık getirmek amacıyla, Kullanıcı Verileri bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarayıcı veya cihaz tipi; işletim sistemi; günün saati; sunulan sayfanın kimliği ve daha önce görüntülenen sayfalar; belirli Hizmet özelliklerinin veya uygulamalarının kullanılması (örneğin, reklamların izlenmesi ve bunlara yanıt verilmesi gibi); kayıt verileri; araç bilgileri; coğrafi konum; Araç Servis tarihçesi. Bir uygulama hiçbir zaman, cihazınızda bulunan kişisel iletişim bilgilerini veya fotoğrafları ay da diğer bilgileri izniniz olmadan alamaz ve saklayamaz.

Araç Hizmetleriyle ilgili bir teklifi kabul ettiğiniz ve bir Mekanik ile randevu ayarlaması yapmak istediğiniz taktirde, geçerli Kredi Kartı bilgilerini (kart sahibinin adı, kart numarası, son kullanma ve güvenlik kodu) vermeniz gerekir. Bu bilgiler Servislet'in randevunuz onaylanmadan önce hizmet sunucusu (ticari banka) tarafından kontrol edilir. Siteye yüklediğiniz, ilan ettiğiniz, gönderdiğiniz veya başka şekilde dağıtımını yaptığınız ya da herhangi bir Uygulama kanalıyla veya Hizmetin başka özelliklerini kullanarak verdiğiniz Kullanıcı İçeriği halka açık olacaktır.

Çocuklar

Servislet tarafımızca 13 yaşından küçük olduğu bilinen herhangi bir kişiden kimliği açıklayacak bilgiler toplamamaktadır. Yaşı 13’ten küçük olan bir kişinin kimliğini belli edecek bilgiler verdiğini öğrendiğimiz zaman bu bilgileri çıkarmak ve söz konusu kişinin hesabını, Hizmete erişimi ve kullanımınısonlandırmak için gerekli önlemleri alacaktır.

Kullanıcı Bilgileri

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde, kimliğinizi açıklayan bilgiler hiçbir zaman Servislet tarafından bir başkasıyla paylaşılmayacaktır. IP adresiniz kimlik bilgilerinizle bağlantılı olmamakla birlikte, geniş çaplı demografik bilgilerin toplanması ve Hizmetin iyileştirilmesine yönelik olarak istatistiklerin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Servislet Trafik Bilgilerini web sunucularının problemlerini belirlemek, Hizmeti yönetmek ve kullanıcı trend ve davranışlarını analiz etmek için kullanılmaktadır. Servislet Trafik Bilgilerini teknik destek ve müşteri desteği amacıyla belirli üçüncü şahıslar ile paylaşmaktadır. Servislet kayıt bilgilerinizi Hizmet kanalıyla sunulan yararlar ve imtiyazlar hakkına bilgi vermek için sizinle temas kurmak, ek bilgi isteğinize yanıt vermek (Araç Hizmetleri sağlamak için Mekaniklerden teklif alınması dahil), tercihlerinize göre ek bilgiler sağlamak ve Servislet'in işle ilgili diğer amaları (topluca, periyodik İletişimler adıyla anılacaktır) kullanmaktadır. Herhangi bir zamanda tercihinize göre, aşağıda ayrılma bölümünde tanımlandığı gibi, Servislet’in Periyodik iletişimlerinin tamamı veya bir kısmını almayı durdurabilirsiniz. Servislet Kullanıcı Verilerini toplar, saklar, işler ve analiz ederek Analitikleri oluşturur. Analitik terimi,diğer verilerle birlikte geliştirilen ya da kimliğinizi veya KullanıcıVerilerini açıklamayacak şekilde geliştirilen kullanıcı profilleri ve istatistikleri, metrikler, alıntılar ve diğer analizleri ifade eder (toplu veya anonim formda olmadığı sürece).

Servislet, Kullanıcı Verilerini sizinle iletişim kurmak; Kullanıcı Verilerini Hizmet kanalıyla başlattığınız iletişimlere eklemek, kopyalamak, açıklamak, dağıtmak, iletmek ve göstermek; Kullanıcı Verilerini Hizmeti sağlamak için erişmek, kaydetmek, toplamak, kopyalamak, saklamak, işlemek, analiz etmek ve kullanmak (Mekaniklerden Araç Hizmetleri için teklifler almak ve randevular ayarlamak dahil); Hizmeti (ve altta yaktan teknoloji platformunu) geliştirmek, iyileştirmek, genişletmek ve test etmek; Analitikleri dizayn etmek, geliştirmek ve üretmek; ve Kullanıcı Verileri ve/veya Analitikleri Kanal Ortaklarına, Mekaniklere, reklamcılara, reklam ağlarına, içerik dağıtımcılarına ve Servislet'in diğer müşterilerine, hizmet sunucularına ve İş Ortaklarına (topluca İş Ortakları adıyla anılacaktır) açıklamak, dağıtmak ve iletmek amacıyla Kullanıcı Verilerinizi kullanacak ve Analitiklerden yararlanacaktır.

Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Servislet Kredi Kartı bilgilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. Kredi Kartı bilgileri Servislet'in ticari bankasına verilmekte ve banka tarafından saklanmaktadır. Bu bilgiler doğrulama ve kontrol ve tamamlanan Araç Hizmetleri ücretlerinin alınmasında kullanılmaktadır.

Kullanıcı İçeriği başka kullanıcılar ve Servislet ile İş Ortaklarına verilecek ve bunlar tarafından kullanılacaktır. Servislet Kullanıcı Verilerinizi Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlarla kullanacaktır. Bu amaçlar arasında, Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir formatta, yalnızca Sitenin, Uygulamaların ve Hizmetin diğer özelliklerinin (İş Ortakları ile yapılan içerik paylaşımı düzenlemeleri çerçevesinde aktarılanlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sunulması, temini, pazarlanması, reklamı ve tanıtımı amacıyla Kullanıcı İçeriğinin kullanılması, çoğaltılması, halka açık sergilenmesi, halka açık icrası, adaptasyonu, toplanması, değiştirilmesi, silinmesi, dağıtılması, iletilmesi, geliştirilmesi ve bundan türev çalışmalar yapılması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlarla ve üçüncü şahısların Kullanıcı İçeriğinizi kullanmalarına izin verilmesi sayılabilir.

IP Adresleri ve Çerezler

Servislet IP adresinizi web sunucularındaki problemleri saptamak ve Hizmeti yönetmek amacıyla kullanmaktadır. IP adresiniz sizi tanımak ve demografik bilgileri almak amacıyla kullanılır. IP adresleri Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak denetim takibi yapmak amacıyla da kullanılmaktadır.

Çerezler” bir web sitesinin bilgisayarınızın hard diskine kayıt tutmak amacıyla gönderdiği bilgi parçalarıdır. Çerezler kullanıcıların kimliğini tanımaz, kullanıcının bilgisayarını tanır. Web tarayıcınızı Çerezleri reddetmek üzere ayarlayabilirsiniz. Bu durumda Hizmete erişmeniz ve Hizmeti kullanmanız etkilenebilir.

Hizmeti kullanarak reklam veren üçüncü şahıslar bilgi toplamak ve saklamak amacıyla çerezleri kullanabilirler. Servislet üçüncü şahıs reklamcıların Çerezleri kullanmaları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Network Reklam İnisiyatifi (www.networkadvertising.org) ve/veya PrivacyChoice (www.privacychoice.org) kanalıyla bu uygulamaların bazılarının dışında kalabilirsiniz.

Kişisel Kimliği Açıklayan Bilgilerin Paylaşımı

Halen, Servislet kişisel kimliği açıklayıcı bilgileri Hizmetle veya Kanal Ortakları ve diğer İş Ortakları ile yapılan düzenlemelerle ilgisi olmayan ticari amaçlarla üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Ancak, Servislet (a) sizin yetki vermeniz, (b) Servislet (veya hizmet sağlayıcıları) için Hizmeti vermek amacıyla makul ölçülerde gerekli olduğu durumlarda, (c) bu Gizlilik Politikası veya diğer Hizmet Şartlarının çerçevesinde izin verildiği taktirde, (d) Servislet'in makul ölçülerde (i) yasalar, yönetmelikler, kanun yürütme eya benzer uygulamalar ve soruşturmalara uyulması, (ii) Servislet'in veya üçüncü şahısların haklarının veya varlıklarının korunması ya da savunulması veya (iii) Hizmet Şartlarının uygulamaya konulması için gerekli olduğuna inandığı durumlarda kişisel kimlik bilgilerini açıklayabilir.

İş Transferleri

Servislet Trafik Bilgilerini, Kullanıcı Verilerini (kişisel kimlik bilgileri dahil), Kullanıcı İçeriğini ve Analitikleri, Hizmetle ilgili işinin veya varlıklarının tamamı ya da tamamına yakınını herhangi bir halefine devredebilir. Böyle bir devir söz konusu olduğunda, bu halef bu Gizlilik Politikasının tüm yükümlülüklerine olacak ve tüm haklarına sahip olacaktır. Bununla sınırlı olmamak üzere buna bu Gizlilik Politikasının değiştirilmesi veya yerine başkasının konulması da dahildir.

Güvenlik

Servislet tarafından toplanan bilgiler ticari olarak temin edilebilen ve genelde halka açık olmayan araçlar ve prosedürler kullanılarak güvence altına alınan işletme ortamlarında saklanmaktadır. Ancak, İnternet ve/veya kablosuz ağlar üzerinden yapılan veri iletişiminin %100 güvenli olması garanti edilemez. Bunun sonucu olarak, Servislet verdiğiniz bilgileringüvenliğini sağlayamaz ve bunun riski size ait olacaktır. Servislet bilgilerinizi aldıktan sonra bu bilgilerin Servislet sistemleri üzerindeki güvenliğini sağlamak için makul ölçülerde elinden gelen çabayı gösterecektir.

Bağlantılar

Mekanikler, Kanal Ortakları, reklamcılar veya diğer İş Ortaklarının sahip olduğu veya işlettiği uygulamalar, cihazlar ve web sitelerinden Uygulamalar temin edebilir, Hizmete erişebilir ve/veya Hizmet ile iletişim kurabilir, Hizmetten Mekanikler, Kanal Ortakları, reklamcılar veya diğer İş Ortaklarının sahip olduğu veya işlettiği uygulamalara bağlanabilir veya bunlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu diğer uygulamalar, cihazlar ve web siteleri Servislet tarafından işletilmemekte ve kontrol edilmemektedir. Bu uygulamalar, cihazlar ve web sitelerine erişirken veya bunları kullanırken ek veya farklı hüküm ve şartlar (bununla sınırlı olmamak üzere gizlilik ve güvenlik uygulamaları dahil) geçerli olacaktı. Bu durum Servislet'in sorumluluğu kapsamında değildir.

Ayrılma

Herhangi bir zamanda, [email protected] adresine e-mail göndererek Servislet'ten Periyodik İletişim almaktan vazgeçebilirsiniz; ancak, Servislet size önemli bilgiler (örneğin, bu Gizlilik Politikasındaki, yasal bilgilerdeki veya hesap bilgilerindeki değişiklikler) göndermek için iletişim bililerinizi kullanmaya devam edecektir. Bu ayrılma kaydınızı veya hesabınızı etkilemeyecek ve Hizmeti kullandığınız süre içerisinde size reklam servis etme hakkımızı sonlandırmayacaktır.

Fesih

Hizmetle ilgili kaydınızı ve hesabınızı sonlandırdığınız veya kaydınız veya hesabınız herhangi bir nedenle Servislet tarafından sonlandırıldığı taktirde, Servislet kişisel kimlik bilgilerinizi Hizmetten çıkaracaktır; ancak, Servislet sizin diğer Kullanıcı Verilerinizi ve Kullanıcı İçeriğinizi (kişisel kimliği ortaya çıkarmayan) bu Gizlilik Politikasında ve diğer Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde elinde tutmak ve kullanmakhakkına sahip olacaktır.

Güncellemeler

Servisle, takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, herhangi bir zamanda bu Gizlilik Politikasını kısmen veya tamamen güncellemek, değiştirmek veya yerine başkasını koymak hakkını saklı tutar. Servislet yapılan önemli değişiklikleri, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten önce size bildirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Değişiklik bildirimleri Site’de ilan edilerek veya Uygulamalar yoluyla, e-mail ile veya başka şekilde iletilebilir. Her halükârda, bu Gizlilik Politikasında değişiklik olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikten sonra Hizmete erişmeye veya Hizmeti kullanmaya devam etmeniz bu değişikliği kabul ettiğinizi gösterecektir. Hizmet Şartlarının sizin için geçerli olduğundan siz ve Servislet tarafından imzalanacak bir belge olmadığı sürece başka şekilde değiştirilemez.

Hizmet tarafından toplanan bilgiler kullanım tarihi itibariyle yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabidir.

Servislet’e aşağıda belirtilen şekilde ulaşarak kayıt bilgilerinizi düzeltebilir veya başka şekilde değiştirebilirsiniz.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası veya Hizmetteki işlerinizle ile ilgili sorularınız olduğu taktirde, lütfen aşağıdaki siteyi ziyaret edin veya size aşağıdaki adreste ve telefon numarasından ulaşın:

www.Servislet.com/iletisim; veya
Servislet Yazılım A.Ş.
İlgi: Müşteri Hizmetleri
E-mail: [email protected]
Son güncelleme tarihi: Haziran 2017

TELİF HAKKI POLİTİKASI

Servislet Yazılım A.Ş. (Servislet) www.Servislet.com (“Site”) isimli web sitesinin sahibi ve işletmenidir. Servislet ayrıca host edilmiş Uygulamalar ve mobil cihazlar için Uygulamaları da kapsayan belirli yazılım uygulamalarının (Uygulamalar) geliştirilmesi, işletilmesi ve dağıtımıyla iştigal etmektedir. Site ve Uygulamalar, Sitede ve/veya Uygulamalar kanalıyla sunulan referans, eşleştirme ve randevu hizmetleriyle ve bilgi toplama, saklama, analiz etme ve raporlama araçları, fonksiyonları ve hizmetleriyle birlikte topluca Hizmet adıyla anılacaktır.

Servislet tarafından atanan İhlal Talebi Tebligatlarını Teslim Alacak Temsilcinin (Atanan Temsilci) adresi bu Telif Hakkı Politikasının sonunda yer almaktadır.

Servislet (1) herhangi bir kullanıcı tarafından yasadışı şekilde kopyalandığı veya çıkarıldığına iyi niyetle inandığı telif hakkına sahip materyale erişimi engelleyecek veya bu materyali siteden çıkaracakve (2) suç tekrarlandığı taktirde bu kişinin hesabını ve erişimini sonlandıracaktır. Bu poliçe Servislet tarafından Site üzerinden sağlanan Hizmetin tüm yönlerine uygulanacaktır.

Telif Hakkı İhlallerinin Bildirilmesi

Hizmette yer alan veya Hizmet üzerinden ulaşılabilen bir materyalin veya içeriğin bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki bilgileri içeren bir telif hakkı bildirimini Atanan Temsilciye gönderin:

İhlal iddiasının Atanan Temsilci tarafından alınmasından sonra:

access_time

Hafta İçi: 09:00 - 18:00

Cumartesi: 10:00 - 15:00

local_phone +90 (850) 302 05 02